2021-02-24

Bilstölderna påverkades inte av pandemin

Lika många bilstölder, trots pandemin.

Under 2020 efterlystes 7 173 personbilar i Sverige, vilket är nästan exakt lika många som föregående år. Vid årets slut var 1 572 av dessa bilar (nästan 22 procent) fortfarande efterlysta, vilket också är nästan oförändrat från 2019.

– Man kan anta att huvuddelen av bilarna som inte återfinns förs utomlands. Det är framför allt nyare och exklusivare bilar av märkena Volvo, BMW, Mercedes och Audi som försvinner för alltid, säger Torbjörn Serrander, utredningsinspektör på Larmtjänst.

Han menar att det det är anmärkningsvärt att stölderna inte har påverkats av den pågående corona-pandemin med dess konsekvenser i form av stängda gränser i grannländerna och försämrade transportmöjligheter österut.

– Det visar att de internationella brottsnätverken har kunnat anpassa sin verksamhet till det rådande läget.

Huvuddelen av efterlysningarna gjordes i storstadsområdena med Polisregion Stockholm i topp (2 126) följt av Region Syd (1 379) och Region Väst (1 259).

Under året har Larmtjänst noterat ett antal stöldtrender. Bland annat har det blivit vanligare att nyare Volvo, BMW och Mercedes stjäls för att sedan återfinnas slaktade på delar. Under hösten skedde en omfattande våg av stölder av nyare Porsche-bilar i västra Sverige. I södra Sverige har stölder av vissa modeller av Toyota och Mazda varit vanligt förekommande under året.

– Larmtjänst bevakar stöldtrenderna och försöker att i samverkan med försäkringsbolag och polis att nå ut med information till ägare av berörda modeller. Vi tror exempelvis att informationsinsatser riktade till Porscheägare under hösten hade stor betydelse för att få stopp på stöldvågen i Göteborgsområdet, säger Torbjörn Serrander.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng