2022-09-25

”Behövs myndighet som ansvarar för digital säkerhet”

Sveriges digitala försvarsförmåga måste rustas upp och ansvarsfördelningen mellan myndigheter måste bli tydligare, menar Tre Sveriges vd Haval van Drumpt.

Han anser att Sverige måste bygga upp den digitala försvarsförmågan och att det behövs ett starkare skydd från angrepp från antidemokratiska krafter i allmänhet och från främmande makt i synnerhet.

Haval van Drumpt skriver i en debattartikel i Computer Sweden att: ”Myndigheter som Försvarsmakten, Säpo, MSB, PTS, Myndigheten för psykologiskt försvar och Nationellt center för cybersäkerhet behöver samarbeta mer med varandra och med privata leverantörer som tillhandahåller digital infrastruktur. Det handlar dels om att bygga mer robusta system, dels om att stimulera en vilja hos oss alla att försvara det digitala Sverige."

Han eftersöker en myndighet som svarar för digital säkerhet och försvarsförmåga: ”När cyberattacker kommer är de ofta koordinerade och syns i många länder samtidigt. Sverige kan öka sin digitala försvarsförmåga markant om en snabbfotad, proaktiv myndighet bevakar våra gränser och larmar när de har underrättelser om större, koordinerade attacker.”


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng