2021-01-27

Båtmotorstölderna sjönk under 2020

Den kvartalsvisa statistiken visar att båtmotorstölderna minskade särskilt mycket under andra kvartalet 2020.

Under 2020 polisanmäldes 1 733 stölder av båtmotorer – en minskning med 24 procent jämfört med 2019 (2 270 stycken). Stölderna minskade i alla regioner utom i region nord.

– Den stora minskningen av stölder i landet beror antagligen på pandemin, vilken medförde att flera grannländer stängde gränserna. De internationella brottsnätverken fick då svårigheter att föra ut stöldgods ur landet. Vi tror också att det brottsförebyggande konceptet Båtsamverkan har haft en positiv effekt genom att stimulera båtägare och båtklubbar att vidta förebyggande åtgärder, säger Viktor Eklöf, utredningsinspektör på Larmtjänst.

Minskningen var särskilt stor i region Väst (-31 procent) och region Stockholm (-28 procent).

Den kvartalsvisa statistiken visar att stölderna minskade särskilt mycket under andra kvartalet 2020 (-36 procent), det vill säga under inledningen av corona-pandemin. Båtmotorstölderna ökade dock igen under tredje kvartalet 2020 till nästan samma nivå som motsvarande kvartal föregående år.

– Båtmotorstölderna ökar vanligtvis under tredje kvartalet, det vill säga under den tid när båtarna ligger kvar i vattnet efter högsäsongen och innan de tas upp på land. Vi såg en kraftig ökning av stölderna under hösten 2020, vilket kan tyda på att de internationella brottsnätverken har anpassat sin logistik till de förutsättningar som gäller under pandemin, säger Viktor Eklöf.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng