2023-08-30

Att involvera underåriga i brottslighet har blivit straffbart

Många familjer har de senaste åren bevittnat hur deras barn och ungdomar dras in i kriminalitet av vuxna som utnyttjar barnen för sina syften, menar polisen.

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt en ny lag. 

Sedan den 1 juli 2023 är det straffbart att anlita, betala, instruera, överlämna egendom till eller på annat sätt involvera någon som är under 18 år i brottslig verksamhet. Brottsrubriceringen är involverande av en underårig i brottslighet.

Ett exempel som omfattas är att be en underårig att hålla utkik vid ett torg där det förekommer narkotikaförsäljning.

För straffansvar krävs inte att gärningen innefattat tvång, vilseledande eller övertalning. Det krävs inte heller att den unge har gjort något olagligt för att straff ska kunna utdömas för den vuxne.

Många familjer har de senaste åren bevittnat hur deras barn och ungdomar dras in i kriminalitet av vuxna som utnyttjar barnen för sina syften, menar polisen.

– Lagen är ett nytt verktyg för polisen och ett tydliggörande från samhället att beteendet inte är acceptabelt, säger Joakim Norenhag, verksamhetutvecklare på polisens Nationella operativa avdelning, Noa.

Flera polisärenden är aktuella för den nya brottsrubriceringen. Nationellt kommer polisen att följa lagtillämpningen noga för att identifiera eventuella problem.   

– Nu är det viktigt att använda den nya lagen och få domstolspraxis. Det är för tidigt att uttala sig om effekter, säger Joakim Norenhag, som gärna ser en avskräckande effekt.

– Vi har information om att det här är ett brott som de kriminella inte vill bli lagförda för på grund av brottets karaktär.

Vid tillämpningen av den nya straffbestämmelsen betraktas den unge som vittne och inte som brottsoffer, såvida inte han eller hon har utsatts för ett brott. Polisens personskydd kan träda in vid en hotbild.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng