2022-06-17

Åtgärder mot miljöbrott ska stävja organiserad brottslighet

Regeringen har beslutat om nya åtgärder mot miljöbrott som ett led i kampen mot den organiserade brottsligheten.
– Straffen är för låga och den straffrättsliga regleringen behöver skärpas. Straffbestämmelserna måste vara tydliga, effektiva och avskräckande, säger justitieminister Morgan Johansson.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredare med uppdrag att se över sanktionssystemet i miljöbalken och hur miljöbrottsbekämpningen kan stärkas.

Utöver helhetsgreppet om miljöbrott fokuserar regeringen även på frågan om illegal avfallshantering, som i många fall är både organiserad och starkt kopplad till ekonomisk brottslighet. Regeringen har tidigare gjort en särskild budgetsatsning för att stävja avfallsbrottslighet och en bred myndighetssamverkan har också påbörjats.

Regeringen vill också att dess förväntan på resultatet av myndigheternas samverkan och den budgetssatsning som gjorts tydliggörs. Regeringen uppdrar därför åt några länsstyrelser att analysera om tillsynsmyndigheternas befogenheter i tillsynen av avfallstransporter ska utökas. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng