2021-11-05

Arrestantvakter ska transportera frihetsberövade personer

Justitiedepartementet har remitterat en promemoria med förslag som bland annat innebär att arrestantvakter ska kunna transportera frihetsberövade personer. Syftet är att renodla polisens uppdrag så att mer av myndighetens resurser kan läggas på brottsbekämpande arbete.

I dag kan Polismyndigheten förordna väktare från auktoriserade bevakningsföretag, så kallade arrestantvakter, för att bemanna arrester och bistå ordinarie personal i samband med transporter. Förordnade arrestantvakter kan däremot inte självständigt utföra transporter.

Syftet med förslaget är att arrestantvakter ska kunna genomföra rutinmässiga transporter, för att till exempel transportera frihetsberövade till domstolsförhandlingar eller sjukvårdsbesök. På så sätt kan Polismyndighetens uppdrag renodlas och polisiära resurser ägnas åt mer angeläget polisarbete.

– Genom att renodla polisens uppdrag kan vi öka deras förutsättningar att bekämpa brott och upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Att stärka polisen är ett av regeringens högst prioriterade områden, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I promemorian föreslås ändringar i polislagen som innebär att förordnade arrestantvakter ska kunna få möjlighet att transportera frihetsberövade personer. Samtidigt föreslås att endast väktare i auktoriserade bevakningsföretag ska få förordnas att vara arrestantvakt. Det föreslås också att en väktare med ett förordnande som arrestantvakt ska ha tystnadsplikt beträffande vissa uppgifter som han eller hon på grund av sitt uppdrag har fått veta.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng