2022-07-20

Arrestantvakter ska få utföra rutinmässiga transporter

Regeringen har lämnat en proposi­tion till riksdagen med förslag att ändra i polis­lagen. Förslaget inne­bär att förord­nade arrestant­vakter ska kunna utföra rutin­mässiga trans­porter av frihets­berövade personer.

Polis­myndig­heten kan i dag förordna så kallade arrestant­vakter för att bemanna arrester och bistå ordinarie personal i samband med transporter, men förord­nade arrestant­vakter kan däremot inte själv­ständigt utföra trans­porter.

Enligt regeringens förslag ska förord­nade arrestant­vakter kunna genom­föra rutin­mässiga trans­porter utan att Polis­myndig­hetens ordinarie personal behöver vara när­varande. Det kan till exempel vara att trans­portera frihets­berövade till domstols­förhand­lingar eller sjuk­vårds­besök.

– Nu lösgör polisen fler resurser som kan ägna sig åt mer ange­läget polis­arbete samtidigt som deras förut­sätt­ningar för att bekämpa brott ökar, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

I proposi­tionen före­slås även att endast väktare i auktori­serade bevak­nings­företag ska få förord­nas att vara arrestant­vakt. Dessutom ska förord­nade arrestant­vakter ha tystnads­plikt om vissa upp­gifter som han eller hon på grund av sitt uppdrag har fått veta.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng