2021-01-15

Arbete mot organiserad ekonomisk brottslighet granskas

Riksrevisionen ska granska Ekobrottsmyndighetens arbete mot organiserad ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndigheten har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter.

– Ekobrottsmyndighetens arbetsuppgifter har blivit fler och alltmer komplexa. Frågan är hur myndigheten bäst ska vara organiserad för att effektivt kunna motverka den organiserade ekonomiska brottsligheten, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen skriver att den organiserade brottsligheten delvis har skiftat från mer ”traditionell” brottslighet till avancerade former av ekonomisk brottslighet. Staten går varje år miste om miljardbelopp som istället hamnar hos kriminella. Pengarna används bland annat till att finansiera andra brott.

Ekobrottsmyndigheten är den myndighet som har i uppdrag att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Granskningen inleds efter indikationer på att Ekobrottsmyndigheten har haft svårt att fullfölja sitt uppdrag, med många ärenden på hög och långa handläggningstider. Myndigheten har varnat för att förundersökningar kan behöva läggas ned på grund av föråldrad bevisning.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng