2022-12-29

Antalet bränder orsakade av fyrverkerier ökar igen

Genom åren har räddningstjänsten ryckt ut till omkring 200 bränder orsakade av fyrverkerier, och varje år skadar sig nästan 100 personer så allvarligt att de behöver uppsöka sjukvård. Även om det överlag skett en minskning av bränder orsakade av fyrverkerier det senaste decenniet ser man en mindre ökning de senaste två åren.

- Självsanering och restriktioner har gett resultat. Redan 2014, när man tog bort några av de kraftigaste raketerna ur sortimentet, såg man en minskning av antalet bränder orsakade av fyrverkerier. Efter att branschen frivilligt tagit bort raketer med styrpinne har antalet bränder sjunkit ännu mer. Att det sakta börjar öka igen är oroande och vi vet inte orsaken till det ännu, säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Den huvudsakliga anledningen av alla tillbud med fyrverkerier beror på att man hanterat fyrverkerierna felaktigt eller oförsiktigt. Även om personskador orsakade av fyrverkerier också sjunkit genom åren visar statistiken att mer än var tredje person som skadas är minderårig - detta trots att det är olagligt för personer under 18 år att köpa eller använda fyrverkerier.

Restriktioner har lett till färre bränder

Genom åren har man infört ett antal restriktioner för hur fyrverkerier får användas. Numera måste man ha utbildning och tillstånd för att få köpa och använda raketer med styrpinne. Andra produkter som ”bomber” och batterifyrverkerier (också kallade fyrverkeritårtor) behöver man ha fyllt 18 år för att få hantera. Smällare med enbart effekten att låta är förbjuda sedan 2001 och likaså försvann raketer som innehöll mer än 75 gram krut ur det allmänna sortimentet 2014.

– Viktigt att veta är att kommunerna också kan ha egna bestämmelser om var, när och hur man får och inte får skjuta fyrverkerier, därför måste man kontrollera vad som gäller. Det kan finnas restriktioner och zoner där man inte får skjuta fyrverkerier, exempelvis runt sjukhus och kulturbyggnader. Dessutom är det ett generellt förbud mot fyrverkerier och svävande lyktor inom 10 km från flygplatser, utan tillstånd från Transportstyrelsen, säger Lars Brodin.

Brandskyddsföreningens säkerhetstips för fyrverkerier:

1. Langa och sprid inte fyrverkerier

Det är olagligt att sälja fyrverkerier till minderåriga och olagligt för ungdomar att använda dem. Trots detta är de flesta som skadas allvarligt av fyrverkerier under 18 år.

2. Följ instruktionerna

Läs och följ alltid bruksanvisningen. Ställ pjäserna så de inte kan välta, vissa behöver förankras, följ bruksanvisningen noga, håll säkerhetsavståndet och håll aldrig en tänd pjäs i handen.

3. Skippa alkoholen

Förbered pyrotekniken i dagsljus. Utse en säkerhetsansvarig som förblir nykter och ser till att övriga håller minst det rekommenderade säkerhetsavståndet.

4. Felsök inte

Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad och lämna tillbaka den om så är fallet. Om en pjäs inte tänds, vänta minst femton minuter och närma dig försiktigt. Luta dig aldrig över en pjäs och försök inte tända den igen.

5. Kväv elden

Om det börjar brinna i gräset eller annat brännbart: Kväv lågorna och vifta inte, det skapar gnistor och ger elden mer fart. Ta undan fyrverkerier i riskzonen och ring 112 vid behov. Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng