2024-05-30

Antal bedrägerier ökar men polisen blir bättre på att utreda

En ny lagstiftning om hemliga tvångsmedel som trädde i kraft den 1 oktober 2023 ger bättre förutsättningar att utreda, menar polisen.

Förra året polisanmäldes runt 230 000 bedrägerier, varav runt 40 000 i polisregion Syd. Polisen jobbar hårt med att utreda brotten, och det finns en del nya lagar och arbetssätt som ger framgångar. Detta framkom vid ett seminarium i region Syd.

På tisdagen höll polisregion Syd ett seminarium om bedrägerier och bidragsbrott. Där framkom bland annat att antalet bedrägerimisstänkta i polisregion Syd som redovisas till åklagare har ökat. 2019 redovisades 546 misstänkta till åklagare, i år redovisades 573 misstänkta bara under januari till april.

"Detta är en effekt av metodutveckling på bedrägerisektionen och av polisens utredningsstrategi. Strategin innebär bland annat att de ärenden som har bäst lagföringsprognos gällande en misstänkt väljs ut, resten läggs ner om de inte påverkar straffet. Enkelt förklarat så fokuserar man utredningsarbetet och resurserna där det gör mest nytta", skriver polisen.

– De brottsmodus som bedrägerisektionen arbetar mot är snabbt föränderliga vilket innebär att även vår utredningsorganisation måste vara det. Det är otroligt glädjande att se att bedrägerisektionens förändringsarbete ger utdelning i form av kraftigt förbättrat utredningsresultat, säger Cajsa Ernholdt, tf biträdande sektionschef på bedrägerisektionen i region Syd.

En ny lagstiftning om hemliga tvångsmedel som trädde i kraft den 1 oktober 2023 ger också bättre förutsättningar, menar polisen. Lagen innebär att hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, alltså telefonavlyssning, får användas vid en förundersökning om grovt bedrägeri om gärningen har begåtts med hjälp av elektronisk kommunikation.

Genom bland annat telefonavlyssning lyckades polisen i region Syd komma åt bedragare som skickade sms till ett stort antal kvinnor runt 70 år gamla och förmådde dem swisha pengar eller godkänna internetköp. Dom föll i tingsrätten den 30 april i år. Påföljden blev fängelse 1 år och 9 månader, om det inte ändras i hovrätten.

– Den nya lagstiftningen har förenklat utredningsprocessen avseende vishingbedrägerier eftersom det numera är lättare att få tillstånd till användningen av hemliga tvångsmedel. Förutom det så innebär detta också att det blir lättare för polisen att hitta bevisning mot bedragarna som begår denna typ av brottslighet, säger Ulf Hansson, tf gruppchef på bedrägerisektionen i region Syd.

Inom kategorin bidragsbrott har region Syd skapat ett bidragsbrottsteam. I och med att utredarna där arbetar som specialister har de blivit mer effektiva i sitt arbete.

– Effekten av att kunna arbeta snabbare i rättskedjan börjar visa sig. Välfärdsbrotten får inte vara en bankomat för att få brottsliga pengar från staten, säger Linda Kjällberg, förundersökningsledare på bedrägerisektionen i region Syd.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng