2021-01-11

Android-hot extra utbrett i Sverige

Utvecklingen för Sverige skiljde sig markant från resten av världen vad gäller cybersäkerhetshoten i december. Den skadliga koden Hiddad fick avsevärt större spridning i Sverige än internationellt.

Hiddad är en skadlig kod som infekterar Android-enheter. Dess huvudsakliga funktion är att visa annonser, men den kan också komma åt viktig säkerhetsinformation som finns inbyggd i operativsystemet. I Sverige har närmare 17 procent av verksamheterna påverkats av Hiddad under december, medan motsvarande siffra globalt är knappt 3 procent, visar Check Points senaste rapport över utvecklingen inom cybersäkerhetshot.

Globalt är det trojanen Emotet som toppar listan över skadlig kod. Emotet uppskattas ha påverkat 7 procent av verksamheterna globalt. Emotet hade stor utbredning under september och oktober 2020, men i november avtog aktiviteten. Under helgdagarna i december spreds dock Emotet igen via en skräppostkampanj riktad mot över 100 000 användare per dag. Check Point uppger att trojanen nu har uppdaterats med nya skadliga funktioner och förbättrade möjligheter att undvika att bli upptäckt. Emotet använder olika tekniker för att sprida koden, som inbäddade länkar, dokumentbilagor eller lösenordsskyddade zip-filer. I Sverige uppskattas drygt 3 procent av verksamheterna ha påverkats av Emotet. 

– Även om Emotet inte är lika utbredd i Sverige som i resten av världen utgör den ett mycket allvarligt hot, då amerikanska myndigheter har uppskattat att varje incident som involverar Emotet kan kosta verksamheter upp till 1 miljon dollar att åtgärda. Det är absolut nödvändigt att verksamheter är medvetna om hotet som Emotet och annan avancerad skadlig kod utgör och att de har robusta säkerhetssystem på plats för att förhindra intrång och attacker, vilket också bör innefatta utbildning av anställda för att bättre kunna identifiera potentiellt skadlig e-post, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert hos Check Point.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng