2023-05-28

ABB drabbat av ransomware

ABB fick nyligen kännedom om en IT-säkerhetsincident som påverkade vissa ABB-system. Företaget inledde en utredning, anlitade ledande experter, underrättade vissa brottsbekämpande myndigheter och dataskyddsmyndigheter och vidtog åtgärder för att begränsa och utvärdera incidenten. Incidenten har nu begränsats på ett framgångsrikt sätt, skriver företaget.

ABB har fastställt att en obehörig tredje part fick tillgång till vissa ABB-system, använde en typ av ransomware som inte är självförökande och exfiltrerade vissa data. Företaget arbetar med att identifiera och analysera arten och omfattningen av den drabbade datan och bedömer vidare sina anmälningsskyldigheter. ABB skriver att företaget ”kommer att kommunicera med berörda parter vid behov, inklusive till exempel specifika kunder, leverantörer och/eller individer där personligt identifierbar information påverkades.

Företaget befinner sig i ett tidigt skede av utredningen av incidenten och kommer att fortsätta att bedöma omfattningen av dess påverkan.
Alla ABB:s kärntjänster och system är i gång, alla fabriker är i drift och företaget fortsätter att arbeta med sina kunder. Företaget fortsätter också att återställa de tjänster och system som fortfarande är påverkade och fortsätter även arbetet med att förbättra säkerheten i sina system.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng