2022-05-20

200 företag kontrollerade i nationell insats mot arbetslivskriminalitet

Inom byggbranschen hade myndigheterna särskilt fokus på byggboomen i norra Sverige. Arkivbild.

Över 200 företag har kontrollerats i en myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Myndigheterna avslöjade farliga arbetsplatser och misstänkt svart arbetskraft på byggen och restauranger. 

De senaste två veckorna har Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket gjort oanmälda kontroller i branscher där anställda riskerar att utsättas för arbetslivskriminalitet. De flesta inspektioner gjordes inom bygg, restaurang och bilvård runtom i landet.

Myndigheterna kontrollerade ett 60-tal restauranger, varav ett flertal vid en insats i Halland. Vid restaurangerna upptäcktes en hel del brister i arbetsmiljön och misstänkt svartarbete. Polisen omhändertog flera personer som inte hade rätt att arbeta eller vistas i landet, anmälde företagare för brott mot utlänningslagen och upprättade en anmälan om människoexploatering i ett ärende.

Inom byggbranschen hade myndigheterna särskilt fokus på byggboomen i norra Sverige. I Kiruna och Gällivare pågår stora byggprojekt som hänger samman med flytten av Kiruna respektive Malmberget. Arbetsmiljöverket kontrollerade där ett 40-tal byggföretag, varav hälften hade säkerhetsbrister. Hittills har Arbetsmiljöverket ställt krav på cirka 30 företag att rätta till olika brister.

Skatteverket kontrollerade personalliggarna, där de som arbetar på byggena ska skrivas in för att motverka att svart arbetskraft används. Ett flertal företag riskerar nu att få betala kontrollavgift.

– Vi upptäckte att det fanns personer som inte var inloggade i personalliggaren. Det kan vara en indikation på svart arbetskraft och att löner inte redovisas, det här är något vi utreder vidare efter besöken, säger David Kunze, skattehandläggare på Skatteverket.

Sammanlagt kontrollerades drygt 70 byggföretag runtom i landet. I femton fall upptäcktes utländsk personal som inte var anmälda som utstationerade i Sverige. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng