2024-06-24

182 personer har delgivits misstanke om brott efter påskupplopp

Drygt två år efter händelserna i Sveaparken i Örebro den 15 april 2022 presenterar Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten sina resultat så här långt.

Efter händelserna på långfredagen den 15 april 2022 i Sveaparken i Örebro startade en särskild händelse som skulle hantera utredningarna efter det upplopp som uppstod. Under de dryga två åren som gått kan nu Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten presentera sina resultat så här långt. Den särskilda händelsen har avslutats men utredningarna fortsätter.

– Vår utgångspunkt efter händelserna i Sveaparken var att detta inte skulle få hända igen. Vårt mål var att lagföra så många som möjligt, omhänderta våra medarbetare, ta till vara erfarenheter och utveckla vår förmåga, allt för att skapa trygghet för våra medborgare och för våra medarbetare. Lagföringen handlade inte enbart om att de som begått brott ska få stå till svars för sina handlingar, det handlar om att ett angrepp på polisen, yttrandefriheten och ytterst på demokratin inte accepteras, säger Patrick Ungsäter, chef för polisregion Bergslagen.

Anders Mullfors är förundersökningsledare på grova brott i polisområde Örebro län och är den som under arbetets gång har ansvarat för utredningarna inom polisen. Genom att jobba systematiskt och strukturerat har man nått framgång.

- Bilder och framför allt filmer har haft stor betydelse för utredningen. Vi har fått in mycket material från medborgare som vill hjälpa till. Vi hade inte kommit så här långt utan den hjälp vi har fått från allmänhetens bilder och filmer och det tackar vi för, säger Anders Mullfors.

Under hela utredningstiden har Polismyndigheten haft ett tätt samarbete med Åklagarmyndigheten och man har tillsammans jobbat fram en struktur och arbetsgång som har varit effektiv och rättssäker.

– Samverkan mellan polisen och oss inom Åklagarmyndigheten har underlättats av att polisen gjort ett gediget arbete. Vi har under resans gång verkligen kunnat pröva den relativt nya lagen om blåljussabotage fullt ut och har bra underlag till kommande rättsprocesser inom det området, säger Per-Erik Rinsell, chefsåklagare vid områdesteamet Väst-Bergslagen på Åklagarmyndigheten.

Fakta om utredningarna:

• 467 personers aktiviteter har gåtts igenom

• 182 personer har delgivits misstanke om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

• 152 domar (150 dömda, 2 frikända). Varav 23 ungdomar dömda

• Totalt sett 321 fängelseår

• I genomsnitt 2,5 års fängelse per dömd person

• Ett antal oidentifierade som sannolikt har begått grovt brott

• 700 timmar film från polis, externa aktörer, beslagtagna mobiler, från allmänheten

• 135 tips från allmänheten efter efterlysning på polisen.se den 20 november 2023. 38 personer identifierade efter tipsen

• Utredning pågår fortfarande av ett antal personer.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng