2024-06-15

17 000 försändelser i beslag vid Postnordterminaler

Sedan i vintras har polisen granskat försändelser som Postnords personal identifierat som misstänkta för att innehålla narkotika och dopningspreparat. I dagsläget är ett 30-tal personer häktade för grova, och synnerligen grova, narkotikabrott.

– Hanteringen av illegala postförsändelser är mycket organiserad. Det handlar om regelrätta packningscentraler som personer avlönas för att sköta. I vissa fall har packarna skickats till Sverige enbart i syfte att packa och posta försändelserna mot betalning. Försäljningen är kopplad till olika försäljningssidor på Darknet och det öppna internet, säger Johan Ekström, utredningsledare i polisregion Väst.

Den första insatsen genomfördes under vintern 2023 vid Postnords terminaler i Göteborg. 2 600 försändelser togs då i beslag, innehållande narkotika, dopningspreparat, narkotikaklassade tabletter och läkemedel. 1 200 personer kunde identifieras som misstänkta för narkotikabrott och 700 personer identifierades som beställare av anabola steroider.

Insatser har genomförts vid Postnordterminaler runt om i hela landet, bland annat i Hallsberg och Stockholm. Totalt har 17 000 försändelser beslagtagits.

Polisen arbetar nationellt med att identifiera och lagföra personer som kan kopplas till den omfattande distributionen av narkotika i svenska postflöden och i dagsläget är ett 30-tal personer häktade.

– De misstänkts för grova och synnerligen grova narkotikabrott och dopningsbrott och vi förväntar oss att de första åtalen väcks under sommaren, säger Johan Ekström.

Insatserna har genomförts i nära samarbete med Postnord, vars personal är de som kan identifiera misstänkta försändelser i postflödet och möjliggöra för polisen att därefter öppna, beslagta och utreda dem.

– De som tidigare relativt riskfritt distribuerade illegala försändelser i Sverige löper en betydande risk att bli upptäckta och lagföras för allvarliga narkotikabrott med högt straffvärde, säger Karin Breding, biträdande kommenderingschef i polisens särskilda händelse Frigg.

– Tillsammans har vi kraftigt begränsat möjligheten att sälja illegala varor och kan numera identifiera dessa med hög precision.

Falska frimärken har också spelat en central roll i distributionen för att få ihop ekonomin med distributionen, vilket har inneburit att Postnord har förlorat betydande belopp i uteblivna portointäkter.

Anmälningar om narkotikabrott har upprättats för alla som identifierats som köpare utifrån beslagen och kommer att utredas i de berörda delarna av landet.

– Upptäcktsrisken för köparna av narkotika har ökat markant och effekten av att misstänkas och lagföras för narkotikabrott kan leda till konsekvenser både privat och i arbetslivet, säger Johan Ekström.

– Många misstänkta är tidigare ostraffade och har oftast ett ordnat liv med jobb och familj. Om det finns minderåriga barn gör polisen en anmälan till socialtjänsten.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng