2023-05-19

116 700 händelser och uppdrag för räddningstjänsten under 2022

Automatlarm utan brandtillbud är den vanligaste utryckningen för Räddningstjänsten.

Under 2022 ryckte Sveriges kommunala räddningstjänster ut till omkring 116 700 händelser och uppdrag. Cirka 29 600 av händelserna var olyckor med någon form av skada och 20 600 händelser var olyckstillbud. 

I cirka 44 400 av fallen konstaterade räddningstjänsten att det handlade om en händelse utan risk för skada. I resterande drygt 22 000 fall handlade det om första hjälpen eller sjukvård i väntan på ambulans (IVPA) eller något annat slags uppdrag.

Under 2022 ryckte räddningstjänsten ut till knappt 16 690 trafikolyckor. Det är ungefär lika många som det varit både 2020 och 2021, men 15 procent lägre än de fyra föregående åren. De flesta är singelolyckor i vägtrafik och det är framförallt personbilar som är inblandade i olyckorna.

Antalet byggnadsbränder är relativt stabilt från år till år. Under 2022 ryckte räddningstjänsten ut till cirka 10 300 bränder och brandtillbud i byggnader.  Drygt hälften av alla byggnadsbränder var i bostäder. Under 2022 ryckte räddningstjänsten ut till cirka 5 800 bränder och brandtillbud i bostäder. De allra flesta dem var i flerbostadshus eller villa.

Under 2022 ryckte räddningstjänsten ut till drygt 5 000 händelser där skog eller mark brann. De fem senaste åren har det inträffat mellan 4 000 – 8 000 sådana bränder. Både antalet bränder och avbrända ytor varierar stort från år till år, eftersom vädret ibland påverkar utfallet på ett påtagligt sätt.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng