2023-05-09

106 bränder i eltransportmedel i fjol

Sett till antalet bränder per bil och jämfört med drivmedel är det fortsatt fler personbilar som drivs med fossila bränslen som brinner än de som drivs med litiumjonbatterier helt eller delvis.

Under 2022 inträffade totalt 106 bränder i olika eltransportmedel som drivs helt eller delvis med el. Flest var det i sparkcyklar med 38 bränder, följt av brand i 23 personbilar och 20 elcyklar. Bränder i hoverboards har minskat de senaste åren, medan MSB ser en ökning bland sparkcyklar.

– I årets sammanställning har vi även tagit med lastbilar och bussar som drivs helt eller delvis med el. När det gäller lastbilar och bussar drivs fortfarande merparten av diesel, säger Ulf Bergholm, handläggare på MSB på enheten för lärande från olyckor.

Bränderna i elbilar har de tre senaste åren legat kring 20 per år, fast antalet elbilar nästan dubblerats till nära 611 000 medan bilar som drivs av andra drivmedel ligger på nästan 4,4 miljoner bilar. Under samma period har det brunnit i drygt 3 400 bilar oavsett bränsle (inklusive anlagda bränder).

Sett till antalet bränder per bil och jämfört med drivmedel är det fortsatt fler personbilar som drivs med fossila bränslen som brinner än de som drivs med litiumjonbatterier helt eller delvis.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng