2022-02-21

Insupport lanserar visuell trygghetstjänst för hotad personal

Niclas Nordberg. KAM på på Insupport Nätverksvideo,

Insupport Nätverksvideo har lanserat en ny molöntjänst. Med en intelligent säkerhetskamera och ett larm som är uppkopplat till en larmcentral ska tryggheten öka för personal som jobbar i miljöer där våld- eller hotfulla situationer kan uppstå.

Tjänsten vänder sig till till personal i butiker, receptioner, kontor eller publika miljöer. Genom en knapptryckning kopplas kameran upp till en larmcentral så att operatören kan påbörja verifiering via bild och medhörning. En visuell ljusindikering visas då för personal vid uppmärksamhetsknappen.

Operatören följer den utsatta personen genom hela händelseförloppet och kan vidta åtgärder enligt överenskomna instruktioner.

Tryggmedarbetare kräver endast internetåtkomst för säker och övervakad uppkoppling till Tryggconnect-tjänsten och larmcentralen.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng