2021-01-20

Vattenfall tilldelar Confidence ramavtal inom brand- och säkerhetsteknik

Vattenfall AB tilldelar Confidence ett ramavtal avseende teknisk säkerhet och brandskydd. Ramavtalet omfattar tjänstesegmentet installation av brand- och säkerhetstekniska system på Vattenfalls anläggningar i utvalda regioner.

Antalet tilldelade avtalspartner i Vattenfalls upphandling är totalt fyra stycken, fördelade över fyra regioner och tre tjänstesegment. Även övriga bolag i Vattenfall-koncernen har rätt att upphandla enligt tilldelat ramavtal.

Confidence är en av de fyra kvalificerade för installationstjänster i tre av Vattenfalls fyra regioner, norr, mitt och väst.

Kommande affärsvolymer och värden kan i nuläget inte preciseras. Samtliga uppdrag och entreprenader genomgår förnyad konkurrensutsättning mellan tilldelade ramavtalspartners i respektive region. Vattenfall bedömer i upphandlingen totalt värdet, fördelat över samtliga tilldelade ramavtalspartner och över åtta år, till cirka 350 miljoner kronor. Avtalstiden är fyra år med möjlighet för Vattenfall att förlänga ett år i taget under fyra år. Potentiellt maximal avtalstid är således åtta år.

Confidence har omfattande erfarenhet från tidigare och pågående affärssamarbeten med Vattenfall-koncernen. Bland dessa kan nämnas inpassering, kameraövervakning larm, skalskydd och brandskyddstekniska system.

– Denna tilldelning skapar framtida affärsmöjligheter för Confidence. Ramavtalet har möjliggjorts av vår satsning på specialistkompetens inom de teknikområden som används av marknadens mest krävande säkerhetskunder och som det senaste året bekräftats av flera andra viktiga avtal, även inom det brandtekniska segmentet, säger Mikael Pettersson vd på Confidence.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng