2022-12-23

Thomas Lundin avgår – Jörgen Lundgren ny koncernchef för Level

Ny roll. Thomas Lundin ska som arbetande styrelseledamot arbeta med bolagets strategiska utveckling och tillväxt.

Nordic Level Group genomför förändringar i koncernledningen, vilket innebär styrelseordförande Jörgen Lundgren tillträder rollen som ny koncernchef och nuvarande koncernchef Thomas Lundin övergår till rollen som arbetande styrelseledamot med främsta uppgift att arbeta med bolagets strategiska utveckling och tillväxt.

I samband med bytet av koncernchef tar nuvarande vice styrelseordförande Samir Taha, över som styrelseordförande. Förändringen genomförs den 1 januari 2023.

Bolaget har på kort tid nått en omsättningstakt om cirka 500 miljoner kronor och fortsätter nu i oförminskad takt mot det kommunicerade finansiella omsättningsmålet om 1 miljard kronor och 10 procent EBITDA-marginal 2026, skriver Nordic Level i ett pressmeddelande. I pressmeddelandet framhålls också att ledningsförändringen är ett planerat steg där bolaget fortsätter att utveckla den strategiska affären tillsammans med ett ytterligare fokus på att utvinna koncerngemensamma kostnadssynergier och effektivisering av verksamheten för att säkerställa uppsatta lönsamhetsmål.

– Vi har på kort tid placerat oss i spetsen i vår sektor. Att fullt ut få möjlighet att arbeta operativt med vår mycket erfarna och kompetenta ledning och gemensamt ta bolaget till nästa nivå känns väldigt inspirerande. Nu tar vi ytterligare ett steg för att säkerställa uppsatta lönsamhetsmål genom att effektivisera verksamheten och utvinna kostnadssynergier mellan våra koncernbolag. Vår orientering mot säkerhetsteknik och digitalisering skapar en bra plattform för lönsam tillväxt i en sektor som stadigt växer.I egenskap av styrelseordförande vill jag tacka Thomas för hans tid som koncernchef och ser fram emot vårt fortsatta samarbete i hans nya roll i koncernen, säger Jörgen Lundgren

– Nordic Level Group har på endast ett och ett halvt år utvecklats snabbt och vi ligger omsättningsmässigt och strategiskt före vår kommunicerade plan. Vi har redan nu kommit halva vägen på den strategiskt planerade resan mot det finansiella omsättningsmålet om 1 miljard kronor och 10 procent EBITDA-marginal 2026. Jörgen Lundgren tar nu över som koncernchef där han med sin bakgrund och erfarenhet från att leda ett börsnoterat bolag tillför mycket i arbetet med att effektivisera och utvinna kostnadssynergier i bolaget. Enligt den överenskommelse som träffades vid mitt tillträde som koncernchef, återgår jag nu till en arbetande roll i styrelsen. Mitt nya uppdrag i koncernen innebär att jag kan fokusera på bolagets strategiska utveckling, nya affärer och dra fördel av de kontakter och breda nätverk jag byggt under många år i säkerhetsbranschen, kommenterar Thomas Lundin.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng