2022-11-28

Teknikverksamheten stark tillväxtmotor för Nordic Level

Corepart som förvärvades under Q2 har redan hittat sin plats och är en stark komponent i Team Level, säger Thomas Lundin, vd och koncernchef för Nordic Level.

Nordic Level Group AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, redovisar i sin delårsrapport för perioden juli - september 2022 en nettoomsättning för perioden på 113 (66,9) miljoner kronor, en tillväxt på 68,7 procent jämfört med motsvarande period förra året.En stark orsak är utvecklingen inom Technology där nyförvärvet Corepart har överträffat förväntningarna.

Den organiska tillväxten för jämförbara enheter blev 9,2 procent. Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden landade på 1,1 (-3,8) miljoner kronor och rapporterat rörelseresultat (EBITDA) blev l -2,6 (-6,5) miljoner kronor.

Justeringen av rörelseresultaten under perioden avser engångskostnader uppgående till 3,7 miljoner kronor för reservering av förlustkontrakt i Division Operations som genomförts under perioden. Under motsvarande period förra året bokfördes engångskostnader uppgående till 2,7 miljoner kronor avseende kostnader för integration av tidigare under året förvärvade enheter.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,0 (-8,7) miljoner kronor. Periodens kassaflöde. blev -3,1 (-9,5) miljoner kronor.

Cybersäkerhetsbolag uppstartat

Under perioden har koncernen startar ett nytt bolag inom området cybersäkerhet Det nya bolaget som kommer att ingå i koncerndivisionen Advisory

– Cyberbolaget är i uppstartsfasen och vi finansierar under kvartalet satsningen vilket påverkar resultatet både i tredje och fjärde kvartalet. Affärsutveckling samt rekrytering av teamet pågår för fullt och vi stöttar redan ett antal kunder operativt vilket känns fantastiskt, säger koncernchefen Thomas Lundin i sin kommentar till delårsrapporten

Lönsamhetsfokus

Thomas Lundi framhåller också att koncernens underliggande operativa intjäningsförmåga nu är positiv.

– Trots att Q3 med semestertider normalt är ett svagt kvartal så visar vi ett resultat med ett justerat EBITDA på 1,1 miljoner kronor, säger han och meddelar vidare att Nordic Levels har gjort en omfattande genomlysning av projekt och avtal som står inför förlängning för att se över lönsamheten .

– Ett resultat av detta medför att SL-avtalet i Operations, som kom med vid förvärvet av Estate Bevakning, inte kommer att förnyas.

Corepart – tillväxtmotor

Vidare betonar Thomas Lundin betydelsen av varaktig organisk tillväxt och betyderlsen av Corepart-förvärvet i våras.

– Det är mycket positivt att vi ser en ökning på 9,2 procent i kvartalet, både från grundverksamheten och i förvärven. Starkast detta kvartal är Technology där nu även Corepart redovisas. Corepart som förvärvades under Q2 har redan hittat sin plats och är en stark komponent i Team Level.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng