2022-05-12

Snart kan installatörer av hemlarm certifieras

Normchefen Mats Moberg och Peter Sääv, projektledare, Normer SSF.

Normarbetet inom SSF är konstant pågående. Befintliga normer uppdateras och därutöver skapas nya normer för att möta marknadens behov. En nyligen revirerad norm som rör inbrottslarm är ”SSF 140 Larmanläggningar med intern radioöverföring”och en helt ny norm är ”SSF 130 – Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning”,mot vilken hemlarminstallatörer ska kunna certifieras mot.

”SSF 130 – Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning”, är en grundläggande norm för företag som installerar och levererar inbrottslarm.

– Normen var bra även tidigare, men vissa avsnitt var skrivna på ett sätt som gjorde att den kunde tolkas på flera sätt. Lärare som utbildar i inbrottslarm uppmärksammade oss på det, säger Mats

Moberg, normchef på SSF.

– Så vi har lagt stort fokus på att förtydliga informationen så att normens innehåll inte ska missförstås.

Hemlarm i fokus

På hemlarmområdet händer en hel del. Exempelvis har ”SSF 140 Larmanläggningar med intern radioöverföring” uppdaterad och klar för att gå ut på remiss.

– Syftet med revideringen är att höja kraven hos hemlarmleverantörerna. I den uppdaterade versionen ställs exempelvis krav på övervakad larmöverföring och nytt är också kraven på batteribackup för larmöverföring. Därutöver ställer normen krav på cybersäker- het enligt SSF 1101, säger Mats Moberg.

Möjliggör certifiering

En stor och viktig nyhet är att normen ”SSF 1112 – Installatör Larmanläggning privatbostad” är klar för ett remissförfarande.

– När normen är på plats hoppas vi att försäkringsbolagen börjar ställa krav på hemlarminstallationerna genom att efterfråga certifiering, säger Peter Sääv, projektledare för normer, på SSF.

Mats Moberg håller med.

– Tidigare fanns inga krav och riktlinjer för installatör av hemlarm. Detta här är första steget för att höja kompetensen och kvaliteten inom hemlarmsektorn, kommenterar han.

Mats Moberg betonar att normen ställer krav på både teoretisk och praktisk utbildning innan certifiering kan ske.

– Stort ansvar läggs på det egna företaget när det gäller både teoretisk och praktisk utbildning. Den teoretiska utbildning kan ske antingen i egen regi eller via utbildningsföretag, förklarar han.

Skärpt larmöverföringsnorm

Revideringen av SSF 114 Larmöverföring har Peter Sääv engagerat sig i. Han är väl bekant med tekniken efter sina många år i ledande roller på larmkommunikationsföretagen Safetel, Multicom och Addsecure.

– Den reviderade normen SSF 114 Larmöverföring erbjuder framför allt nya lösningar och förtydligande när det gäller avbrottsrapporteringstid. Lite generellt kan man säga att den uppdaterade versionen lägger mindre vikt vid vilken specifik typ av kommunikationslösning man använder. Den fokuserar mer på funktionerna, sammanfattar Peter Sääv.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng