2022-10-11

SKYDD: Vad kan intelligenta kameror och vad kan leverantörerna?

Paneldeltagarna: Peter Sääv, SSF, Anders Karlsson, Bosch Security Systems, Markus Lai, Axis Communications, Anders Berken, SOS Alarm och Mats B. Adman, Rapid Säkerhet samt moderartorn Markus Lahtinen.

Intelligent kamerabevakning är i fokus i en paneldiskussion som äger rum under Skyddmässans första dag den 25 oktober.

Med AI och deep learning har kamerasystemen blivit allt mer intelligenta,  ändå är vi bara i början av utvecklingen. Hur långt kan tekniken nå och var befinner sig den idag? Det ska paneldeltagarna svara på.

Även kompetensaspekterna kommer att diskuteras. Tekniken kan allt mer, men hänger installatörerna med? Och vilka krav ställs på operatörerna som ska hantera inkomna larm från kamerasystemen? Hur ser branschens utbildning och kompetensutveckling ut ?

Lennart Alexandrie, publisher på AR Media International, som arrangerar den här programpunkten på Skydd, framhåller att just den här programpunkten frågeställningar har sin grund i den årslång debatt om att kamerainstallationer med videoanalys ofta genererar allt för många fellarm. Debatten, som initierades av Mats B. Adman, vd för Rapid Säkerhet och Anders Johansson Österberg, utvecklingschef på mjukvaruföretaget  Tennotech via fackmedier som Detektor samt Securityworldmarket.com och som ledde då till en paneldiskussion på Sectech 2021 där deltagarna var överens om att den fellarmproblematik som finns bottnar i kompetensbrist, som i sin tur bottnar i brist på utbildningar.

– Sedan ett år tillbaka har flera röster i branschen höjts för att påtala behovet av en uppdaterad certifieringsutbildning när det gäller intelligenta kamerasystem, utförd av en oberoende utbildningsaktör, säger Lennart Alexandrie, som menar att problemet är allvarligt.

– Fellarm tar resurser i anspråk hos operatörerna på larmcentralerna som måste hantera dem, vilket exempelvis kan innebära att åtgärdsförmedling från skarpa larm fördröjs. Lägg därtill att anläggningar som genererar för många fellarm undergräver slutkunders förtroende för tekniken.

Men finns relevanta oberoende utbildningar för leverantörer? Hur är det med normer och certifieringar som beställare kan efterfråga för att få stöd med selektering av leverantörer av intelligenta kamerasystem?

Det är några av frågorna som kommer lyftas i paneldiskussionen som äger rum 13.15 den 25 oktober på Stockholmsmässan.

Panelen som ska svara består av Peter Sääv, SSF, Anders Karlsson, Bosch Security Systems, Markus Lai, Axis Communications, Anders Berken, SOS Alarm och Mats B Adman, Rapid säkerhet.




Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng