2022-08-23

Skydd är nu en säkerhetscertifierad mötesplats

Skydd arrangeras den 25 - 27 oktober på Stockholmsmässan som nu är en säkerhetscertifierad mötesplats.

Den 25 - 27 oktober arrangeras Skydd – Nordens största säkerhetsevent på Stockholmsmässan, som påpassligt har blivit certifierad enligt den internationella standarden Shore. Det innebär att mässan har genomgått en oberoende 3-partsgranskning som bekräftar att Stockholmsmässans verksamhet håller hög internationell säkerhetsklass.

Enligt Anette Ternström-Andersson, operativ chef på Stockholmsmässan, är det strategiskt prioriterat att Stockholmsmässan ska vara och upplevas som en trygg och säker mötesplats.

– Säkerhet är en avgörande faktor för vissa arrangörer vid val av mötesplats. Att vi nu som första anläggning i Norden blivit Shore-certifierade visar att Stockholmsmässan driver ett mycket bra och väl fungerande risk- och säkerhetsarbete, säger hon.

Stockholmsmässan ägs av Stockholm stad där säkerhet är en prioriterad fråga och en del av vision 2040. Certifieringen av Stockholmsmässan är därför en angelägen åtgärd för att säkerställa att Stockholm är en säker mötesplats och bibehåller attraktionskraften för både nationella och internationella arrangörer. Certifieringen stärker både Stockholmsmässans och stadens varumärke.

– Vi är stolta över vår Shore-certifiering, säger Tomas von Tourtchaninoff, säkerhetschef Stockholmsmässan. Den bekräftar att vi gör ett bra arbete för att minska våra risker, att vi har en bra beredskap och säkerhet på plats för både utställare, besökare och personal. Den återkommande revisionen motiverar det fortsatta arbetet att säkerställa att verksamheten möter kundernas förväntningar.

Den internationella certifieringen innebär att Stockholmsmässan har genomgått en oberoende 3:e parts granskning som omfattar allt från ledningssystem, risk management, fastighetsskydd, utställar- och besökarhantering samt säkerhet- och krishantering och bedömning av förmågan att hantera allvarliga incidenter och störningar.

Stockholmsmässan visar vägen framåt för mötesindustrin genom sin Shore Gold certifiering och sitt arbete att bygga förtroende och värde för sina utställare, besökare, personal och sin verksamhet som en säker mötesplats i hög internationell klass.

– Jag är glad och stolt att se Stockholmsmässan som första anläggning i Norden uppfyller kraven för vår Shore-certifiering. Det visar på ambitionen och kvaliteten som Stockholmsmässan har och att man jobbar aktivt för att leverera säkra möten och events i världsklass. Detta är en mycket viktig del för mötesindustrin och utställare nu och i framtiden säger Erik Engstrand, VD på Safe Asset Group.

Safe Asset Group har certifierat mer än 700 fastigheter och verksamheter i över 29 länder och har under 2021 även certifierat mässanläggningen Messukeskus i Finland och RX France, en av världens största mässarrangörer med events i Frankrike, Kina, Indien, Italien, Mexiko, Ryssland och USA.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng