2022-10-03

SKYDD: 2G/3G släcks ner – hur ska säkerhetssystemen hinna säkras?

Paneldeltagana:Ingemar Spångberg, CSL, Sten Olsson, Addsecure, Lars Ihd, ordförande för sektionen Säkerhetsteknik i Säkerhetsbranschen,Tommy Ljunggren, Techsverige ,Hannes Lind, SOS Alarm och slutligen moderatorn Markus Lahtinen.

På säkerhetsmässan Skydd den 26 oktober klockan 14.15 arrangeras en paneldiskussion med rubriceringen "5G – hur säkerställs kommunikationen i befintliga säkerhetssystem innan 2G och 3G släcks ner?".

Paneldiskussione handlar om hur landets alla säkerhetssystem ska hinna uppdateras till 4G eller 5G innan 2G- och 3G-näten släcks ner. Vad gör branschen för att hinna med uppdateringarna och säkerställa att larmkommunikationen fungerar?

Nedsläckning påbörjad

Digitaliseringen är i full gång och med den följer utbyggnaden av moderna kommunikationsnät, baserade på 4G och 5G. Alla teleoperatörer har påbörjat nedsläckningen av 3G och snart är det dags för 2G.  Så frågarna är många och de kommer at ställas i paneldiskussionen.

Många frågor att besvara

Hur ser avvecklingstakten ut idag? Är uppdateringen i befintliga säkerhetssystem i fas med avvecklingen ? Hinner larmsystemen uppdateras eller kommer många säkerhetssystem tappa kommunikationen? Hur ska kunderna upplysas om att deras säkerhetssystem behöver uppdateras, vem tar ansvar för att den informationen kommer ut på allvar? Och hur får vi stopp på försäljning av gammal 2G- och 3G-kommunikation?

Paneldeltagana som ska svara på frågorna är Ingemar Spångberg, affärsutvecklingschef, CSL,Sten Olsson, utvecklingschef, Addsecure, Lars Ihd, ordförande för sektionen Säkerhetsteknik i Säkerhetsbranschen,Tommy Ljunggren, sakkunnig, TechSverige och Hannes Lind, produktägare Säkerhet, SOS Alarm.

Paneldiskussionen leds av Markus Lahtinen och värd för programpunkten är AR Media International.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng