2022-02-10

Secits förvärvar Westra Security Group för 40 miljoner kronor

Secits Holding har förvärvat Westra Security Group's larmcentral och nätverk av väktare med tillträde från och med idag, den 10e februari 2022. Den totala köpeskillingen är 40 miljoner kronor varav 20 miljoner kronor har öronmärkts för ett åtgärdsprogram för omedelbar implementering. Ytterligare cirka 6 miljoner kronor avgår i form av rörelsekapitaljustering. Nettoköpeskillingen finansieras via säljrevers i form av ett konvertibellån om 14 miljoner kronor från Tureberg Invest.

För att slutföra integrationen av larmcentralen i Secits-koncernen, har Secits tagit upp konvertibellån om sammanlagt 20 miljoner kronor från Thorén Group, Knutsson Group och ägarna Erik Selin, Erik Bech-Jansen samt Stefan Wilhelmson.

Westra Security Group har en certifierad larmcentral med alla behörigheter och tillstånd för larmcentral klass 1 och 2 samt driftövervakning. Man är även ett auktoriserat bevakningsföretag. Westra Security Group har en komplett organisation för att hantera larmcentralen och dess tillhörande tjänster. Företaget, med säte i Arvika, har 25 anställda och omsätter idag *7,0 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande från Secits.

– Genom förvärvet av Säkra Larm förra sommaren kompletterades Secits tekniska expertis inom kameralösningar med en fantastisk säljkår, kunskap inom larmsegmentet samt en stabil och lönsam kundstock från hemlarmssektorn. Att nu även kunna koppla våra säkerhetstekniska lösningar till en egen larmcentral där vi kan garantera snabb respons via egna operatörer 24/7 utgör en mycket viktig pusselbit i vår resa mot att bli en heltäckande leverantör av säkerhetstekniska lösningar för fastighetssektorn, företag, myndigheter och privatpersoner, säger Erik Bech-Jansen, Secits vd och koncernchef.

– Under tiden som gått sedan förvärvet av Säkra Larm har vi ISO-certifierat verksamheten, upparbetat ett stort antal behörigheter från SSF, SBSC och andra relevanta organ, samt utvidgat kompetensen till andra larmklasser och tillhörande helhetslösningar. Vi har fått ett antal nya beställningar med tillhörande avrops- och serviceavtal som bekräftar att den inslagna strategiska riktningen har stor potential, skommenterar han vidare.

– Åtgärdsprogrammet med att integrera Westra Security Group in i Secits-koncernen påbörjas omedelbart och beräknas vara slutfört under Q3 2022. Redan ifrån Q3 förväntas verksamheten visa ett positivt kassaflöde, hävdar Jonas Lundberg, CFO på Secits.

*I senaste offentligt publicerade bokslut 2020-12 omsatte Westra Security Group cirka 24,8 miljoner kronor och levererade ett minusresultat efter finansnetto på drygt 6 miljoner kronor.
Under samma period levererade Secits Holding en omsättning på närmare 31,5 miljoner kronor och ett minusresultat efter finansnetto på 11,4 miljoner kronor.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng