2021-04-23

SBB digitaiserar låssystemen i hela sitt fastighetsbestånd och väljer Iloq

Med ett enhetligt och centralt hanterat låssystem för över 1 600 byggnader kan SBB markant öka säkerheten och enkelheten i sin nyckelhantering och på sikt spara in stora summor.

SBB digitaiserar låssystemen i hela sitt fastighetsbestånd stärker hållbarheten med batterifria digitala lås från Iloq.


Nordens största fastighetsbolag SBB digitaliserar nu låssystemen i hela sitt bestånd. Med ett enhetligt och centralt hanterat låssystem för över 1 600 byggnader kan SBB markant öka säkerheten och enkelheten i sin nyckelhantering och på sikt spara in stora summor. Det finska företaget Iloq, med sin unika batterifria lösning, blir helhetsleverantör av den digitala lösningen.

Ett centralt, digitalt låssystem ersätter nu de runt 50 olika mekaniska låssystem som funnits i SBB:s bestånd. Genom att centralisera hanteringen ges inte bara bättre kontroll och enkelhet för fastighetsskötare, byggare, bud, blåljuspersonal och liknande, utan också en markant ökad säkerhet för alla hyresgäster. Processen har varit förhållandevis snabb, där testning av Iloq 5-serien började under 2020 tätt följt av ett beslut att nu byta ut alla lås i hela beståndet.

– Förenklingen av nyckelhanteringen är slående med denna digitala lösning. En förlorad nyckel, oavsett om det handlar om en enskild hyresgäst eller en huvudnyckel, är inte längre ett problem. Det är fråga om minuter för att spärra nyckeln från hela systemet och att skapa en ny. Det innebär också stora kostnadsbesparingar över systemets livslängd att slippa byta låscylindrar. Vi kan även aktivera nycklarna i blåljuspersonalens fordon så fort ett larm går till SOS, säger Jan Kans på SBB.

Iloqs lösning är helt batterifri. Energin som behövs vid öppnandet skapas från rörelsen när nyckeln sätts i låset. Detta underlättar inte bara hanteringen, utan är även en stor miljöbesparing jämfört med motsvarande system med batterier. Kombinerat med ett fullt ut digitalt behörighetssystem ger det SBB full kontroll på alla lås i hela beståndet.

– SBB är en fantastiskt rolig kund med tanke på hur spritt beståndet är. Här blir det snabbt tydligt hur våra system kommer till sin rätt, såväl vad gäller enkelhet i hanteringen som ekonomiskt, säger Juha Suontausta på Iloq i Sverige.

SBB har påbörjat bytet till Iloq 5-serien i hela beståndet, en process som beräknas ta ett par år innan det är slutfört.

Den 6 maj genomför Iloq ett digitalt event där du får höra mer om digitala låssystem inom bostadssektorn och Iloqs samarbete med SBB. Anmäl dig här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng