2022-09-20

Samhällssäkerhet och totalförsvar i fokus på Skydd-mässan

Jag ser Skydd som en temperaturmätning på utveckling och vad som har hänt i samhället, säger Karin Johannesen, säkerhetschef för stadsledningskontoret i Stockholms stad.

SKYDD – Nordens största säkerhetsmässa – pågår 25-27 oktober på Stockholmsmässan och har i år ett stort fokus på samhällssäkerhet och totalförsvar i sitt konferensprogram – något som är mer aktuellt än någonsin.

Sällan har säkerhet och försvar varit så aktuella frågor som i år. Med ett skakigt omvärldsläge så blir det ännu viktigare att samla branschen för att tillsammans hitta lösningar framåt. Skydd är mässan som berör en stor variation av ämnen för alla som på något sätt jobbar med säkerhet och skydd.

– Världsläget förändrats otroligt snabbt idag och då behöver vi också hänga med i branschen. Jag ser Skydd som en temperaturmätning på utveckling och vad som har hänt i samhället, säger Karin Johannesen, säkerhetschef för stadsledningskontoret i Stockholms stad.

Stora viktiga frågor avhandlas

Till mässan kommer utställare och besökare från privat, kommunal och offentlig sektor. Anders Arehag, projektledare för mässan, vill att Skydd ska vara en mötesplats där branschen tillsammans kan jobba med de aktuella frågorna. Samhällets säkerhet och totalförsvaret är mässans huvudfokus i år.

– Skydd är  en viktig mötesplats och i år är mässan mer aktuell än någonsin. Med ett skakigt omvärldsläge så är det ännu viktigare att nätverka, byta erfarenheter och samarbeta inom branschen, säger Anders Arehag, projektledare för Skydd.

Bland årets programpunkterna i konferensdelen finns föreläsningar som "Kan man bygga bort brottslighet i det offentliga rummet?", "Hur stor brandrisk utgör batteriet i din framtida elbil?" och "Säkerhetsarbete i en orolig omvärld".

Globala superentreprenörer på scen

Allt handlar dock inte om samhällssäkerhet och totalförsvar. En hel del av programpunkterna som avhandlas på scenerna i utställningshallen har koppling till trenderna på säkerhetsmarknadens teknik. En mycket emotsedd programpunkt är när de globala, närmast ikoniska, entreprenörerna Martin Gren (Axis Communications), Pierre Racz, grundare (Genetec) och Dean Drako, (Eagle Eye Networks / Brivo /Barracuda Networks), bjuder in till panelsamtal kring teknik-och marknadstrender. Panelsamtalet sker mässans första dag och det är ett unikt tillfälle att se tre av de största entreprenörer inom säkerhetsteknikindustrin tillsammans.

Middag med mingel och prisutdelning

Mässans första dag avslutas med ett nytt koncept: Club Skydd. Här sker gemensam middag, prisceremonin för årets Detektor International Awards, korandet av ""Årets Trygghetsambassadör" samt utdelandet av hederspriset Detektor Lifetime Achievement Award.

Club Skydd startar 25 okt i Victoriahallen efter mässdagens slut och sponsras av Seriline och Nordic Level.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng