2022-07-01

Säkerhetsbranschen och Basalt startar utbildning i säkerhetsprövning

Basalts vd Nicklas Haglund och Säkerhetsbranschens vd Jeanette Lesslie Wikström.

 I samarbete med säkerhetsföretaget Basalt startar Säkerhetsbranschen en utbildning i säkerhetsprövning. Utbildningen ska ge deltagarna en god kunskap om alla steg som ingår i en säkerhetsprövning, inklusive säkerhetsprövningsintervjun, någonting många idag upplever en osäkerhet kring.

Utbildningen riktar sig främst till personer som arbetar med HR och personalfrågor, säkerhetsskydd och verksamhetsskydd eller som är säkerhetschefer eller har annan chefposition med personalansvar

– Många av våra medlemmar arbetar själva i eller samarbetar med verksamheter som lyder under säkerhetsskyddslagstiftningen, och det är otroligt viktigt att alla berörda i organisationen får god kunskap om vad som gäller kring säkerhetsprövning. Det känns därför både roligt och viktigt att kunna erbjuda den här utbildningen till medlemmarna och branschen, kommenterar Säkerhetsbranschens vd Jeanette Lesslie Wikström som framhåller att allt fler omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen och att utbildningsbehovet därför är betydande.

– Säkerhetsprövningar är en viktig del av säkerhetsskyddet. Genom att utbilda personalen ser organisationen till att man får säkra rekryteringar med effektiva och metodiska säkerhetsprövningar där den som utför prövningen är trygg i sin roll genom hela processen.

Basalts vd Nicklas Haglund instämmer.

– Det här är en i raden av viktiga utbildningar inom systematiskt säkerhetsarbete, där vi bidrar till att öka kunskapen samt identifiera hur man kan skydda sig mot inre och yttre hot, säger han.

Utbildningen anordnas av Säkerhetsuniversitetet och består av en tvådagarskurs där deltagarna går igenom alla väsentliga regler och steg i säkerhetsprövningen samt övar praktiskt på säkerhetsprövningsintervjun. Det går redan nu att boka in sig på höstens kurser som anordnas i Stockholm den 22–23 september eller den 17–18 november.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng