2021-02-22

Så växte Addsecure från 400 miljoner till 1,5 miljarder kronor på sex år

Addsecure växer snabbt. Ambitionen för 2025 är att nå 5 miljarder kronor, enligt Stefan Albertsson.

Oddsecure – så skulle man kunna säga om Addsecure. För det är ett udda företag som gått sin egen väg mot framtiden och det framväxande IoT-samhället. Resan tog form 2014 då Stefan Albertsson tillsattes som ny VD för Multicom Security.
   En ny affärsplan, ett namnbyte och ett flertal företagsförvärv senare är Addsecure ett av de mest snabbväxande svenska säkerhetsföretagen. Hur gick det till? Securityworldmarket.com har träffat Stefan Albertsson för en intervju.

I januari 2014 kom Stefan Albertsson till Multicom Security, marknadsledare inom övervakad larmkommunikation i Sverige och även var verksamt i Norge via dotterbolaget Securinet. Huvudägare var riskkapitalbolaget GMT Communications LLP.

Stefans Albertssons uppgift var att få bolaget att växa inom nya områden och utvecklas vidare inom befintlig verksamhet. Multicom Security var ett stabilt företag men med låg tillväxt. Stefan Albertsson såg tidigt att det fanns ett stort antal nya marknadssegment att växa inom, både i Sverige och i Norge, men någon lugn resa blev det inte. Multicom Security, med anor sedan början av sjuttiotalet, hade sin kultur och de stora förändringar som behövdes göras kom inte av sig självt.

Gedigen bakgrund

Stefan startade sin karriär på Telia där han blev regionchef för västra Sverige innan han gick vidare till posten som vice vd för teleoperatören Netia i Polen. Han har även varit tre år på Eircom i Irland och två år som vice vd på Teo i Litauen.

2006 kom Stefan tillbaka i Sverige och blev vd för hemelektronik- och vitvarubolaget Powermill. Där tredubblades omsättningen på två år innan bolaget såldes. Därefter rekryterades han till triple play-leverantören Zitius där han som vd femdubblade omsättningen på tre år innan bolaget såldes. Stefan Albertsson gick vidare till Eltel och tjänsten som chef för den svenska fastnätsverksamheten. Därifrån rekryterades han till Multicom Security.

Allt fanns redan på plats

Stefan Albertsson såg snabbt potentialen i bolagets och medarbetarnas kompetens.

– Vi arbetade med säker kommunikation för larmsystem, och var framför allt starka inom brandlarm. Våra lösningar handlade om överföring av kritiska data från punkt A till punkt B. Med vår kompetens inom konnektivitet och data insåg jag ju att vi kunde göra så mycket mer än att bara serva larmmarknaden, säger han.

Siktet ställdes in på IoT. Stefan Albertsson kontaktade Sten Olsson som han tidigare arbetat tätt tillsammans med.

– Jag så åt honom att det här var en jätteresa som han måste hjälpa oss med. Han kom över och intog rollen som affärsutvecklingschef. Tillsammans satte vi genast igång att se hur vi skulle gå in i IoT-världen, berättar han.

– I den uppkopplade världen finns inga gränser för behovet av säker datakommunikation. Och vårt fokus skulle ligga helt på B2B-marknaden.

Med den kärnkompetens som fanns i Multicom Security var vi väl rustade att ta det steget och möta nya utmaningar.

Intern skepsism

Den stora utmaningen initialt var förstås att få med Multicom Securitys medarbetare på resan. Den var tuff. Det fanns en stor skepsis i början.

– Ja, man måste ju överdriva för att få folk att lyssna ordentligt. Många trodde nog jag tappat förståndet när jag pratade om nya tjänster och sa att vi skulle omsätta en miljard år 2020, säger han med ett skratt.

Stefan Albertsson behöver dock inte skämmas då prognosen för 2020 är cirka 1,5 miljarder kronor.

Fusionerad med konkurrent

Bakom kulisserna pågick ocks. ett annat sp.nnande spel. Stefan Albertsson hade redan från dag ett p. Multicom Security ställt frågan varför inte Multicom går samman med det norska företaget Safetel, som var den största konkurrenten på marknaden för övervakade larmtjänster.

Trots kontakter mellan bolagen under flera år kom man aldrig till skott om ett samgående. En anledning var förstås ledarskapet, vem ska bestämma och leda det sammanslagna bolaget? Vilken företagskultur ska gälla? Då Stefan Albertsson var nyrekryterad och kunde ses som mer neutral var det lättare att låsa upp knutarna med Safetels ägare.

I augusti 2014 kom man överens. Bolagen slogs samman via bildandet av ett holdingbolag där Multicom Securitys .ägare - GMT Communications Partners LLP - hade 60 procent av aktierna och Safetels ägare: Viking Venture AS, Follum Invest AS, B. Skaugen Private Equity AS och en grupp mindre ägare ägde resterande 40 procent av aktierna. Med totalt 100 000 kunder omsatte de fusionerade bolagen tillsammans 400 miljoner kronor.

Addsecure bildades I mars 2015, sju månader efter sammanslagningen av Multicom Security och Safetel, meddelades att organisationen var satt och att bolaget ska heta Addsecure. Då var processen för att sätta en ny företagskultur i full gång. Här ingick ett nytt kollektivt mindset där larmkommunikation var bara en del av verksamheten, ett affärsområde.Kritisk kommunikation var helheten och det fanns plats för fler affärsområden.

– Åren 2014 och 2016 handlade om stora förändringar och att mycket av det gamla skulle rensas ut. Det var en hel del turbulens. Men vi kom ur det och idag har vi en företagskultur som känns väldigt bra, säger Stefan Albertsson.

Kärnaffären fortsatt viktig

Det var nog många som trodde att Multicom skulle tappa fokus på sin kärnaffär , säker larmkommunikation, i sin iver att etablera sig som ett IoT-företag. Men så blev det inte.

– Vi pratade mycket om IoT, men vi tappade aldrig kärnaffären. Vi menade att vår unika plattform enkelt kan vidareutvecklas för att lösa andra uppgifter än bara övervaka brandlarm eller inbrottslarm, säger Stefan Albertsson.

– I vår plattform är all konnektivitet nedtaget från internet och in i vårt eget moln. Inga IP-adresser eller SIM-kort syns, allt för att skydda mot hackerattacker. Vår lösning passar därför perfekt för larm, men också för andra applikationer där säker överföring av data värderas högt, exempelvis vårdgivare som vill ha koll på hjärtpatienter eller transportföretag som vill säkerställa att allt står rätt till med fordonsflottan, för att ta några exempel.

Många förvärv inom larmkommunikation

Att verksamheten inom säker larmkommunikation – eller Smart Alarms som affärsområdet heter idag – är fortsatt en mycket viktig del av Addsecure bekräftas av alla förvärven genom åren.

2017 förvärvades brittiska Chiron, en globalt verksam leverantör av IP-baserad larmkommunikation. Därefter köptes svenska Contal Security för att framför allt stärka Addsecures erbjudande mot larmcentraler och larmsektorn generellt. Nästa uppköp var det finska företaget Prevent 360, som följdes av förvärvet av Telia Finlands Alerta-verksamhet, en stor leverantör av företagstjänster kring säker larmöverföring och fjärrhantering av system. Lägg därtill köpet av det finska företaget 24 Safety Oys verksamhet inom larmkommunikation.

Hösten samma år förvärvades Göteborgs-baserade Dualtech IT, som med sina IP-baserade larmkommunikationsterminaler och tjänster var den största konkurrenten på den svenska marknaden och tillika en framgångsrik exportör. Med dessa förvärv är Addsecure idag en av Europas ledande leverantörer inom säker larmkommunikation.

– Vi förvärvar för att öka vår kompetens samt för att få förbättrade tekniska lösningar och tjänsteförpackningar. Vi tar det bästa från våra förvärv och skapar förbättrade lösningar i vår gemensamma plattform, säger han.

Förvärvade VSaaS-företag

Med förvärvet av International Security Group GmbH (ISG) har Addsecure adderat ytterligare ett företag och ett nytt affärsområde med stark koppling till säkerhetsbranschen. ISG är en tysk innovatör inom videoövervakning som en tjänst. Det blev också triggern

till att affärsområdet att Smart Surveillance skapades.

– Videoövervakning som tjänst, VSaaS, erbjuder övertygande framtida tillväxtmöjligheter och lösningen passar perfekt för internationalisering och nya användningsområden, kommenterar Stefan Albertsson förvärvet.

Internationell spelare

Sedan Stefan intåg VD-stolen har takten varit hög i alla mätbara parametrar. Sedan 2016 har bolaget växt enormt, inte minst via förvärv. Med säker kritisk kommunikation och data som övergripande erbjudande har Addsecure skapat sex produktområden: Smart Alarms, Smart Care, Smart Grids, Smart Rescue, Smart Transport och Smart Surveillance.

Bolaget har förvärvat 19 bolag och har vuxit från 125 anställda och 400 miljoner i omsättning till 880 anställda och en omsättning på 1,5 miljarder kronor. Man har gått från att vara ett skandinaviskt företag inom larmkommunikation till en internationell leverantör av smarta, uppkopplade, helhetslösningar (IoT) riktade till säkerhetsbranschen, räddningstjänsten, vård- och omsorg samt aktörer inom elnät-, transport- och logistiksektorn.

Idag finns Addsecure representerat i 15 länder, förutom Sverige, Norge och Finland inryms Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA.

Ny ägare 2019

En riktig milstolpe i Addsecures korta historia skedde hösten 2019 då private equity-bolaget Castik Capital S.à r.l. förvärvade aktiemajoriteten i Addsecure.

– Castik erbjuder en stabil, långsiktig grund som gör det möjligt för oss att ytterligare påskynda våra insatser inom innovation, tillväxt och lönsamhet, säger Stefan Albertsson.

Fortsatt höga ambitioner

Efter sex år är Stefan Albertsson helt övertygad om att Addsecure har positionerat sig rätt.

– Då cyberhotet växer är behovet av säker kommunikation av kritiska data är större än någonsin. Våra säkra, smarta och pålitliga lösningar är viktiga för kundernas livs- och affärskritiska applikationer. De hjälper till att rädda liv, skydda egendom och viktiga samhällsfunktioner, och att skapa affärsnytta, säger han.

Någon avmattning i tillväxttakten lär inte inträffa. Ambitionen för 2025 är att nå 5 miljarder kronor, enligt Stefan Albertsson.

Fotnot: Intervjun med Stefan Albertsson har gjorts i samarbete med tidningen Detektor Scandinavia som har den publicerad i sitt senaste nummer (1/2021).Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng