2022-01-27

Prosero rekryterar ny inköpschef

Richard Hedlundh, Proseros nya inköpschef.

Prosero Security Group har sedan starten 2017 haft en snabb tillväxtresa och har på kort tid blivit en av de marknadsledande aktörerna i norra Europa. Med en decentraliserad affärsmodell som kombinerar lokal styrning med centralt stöttande incitament har koncernen knutit allt fler ledande säkerhetsbolag till sig i ett högt tempo. Som ett led i att erbjuda ytterligare stöd till de egna bolagen anställs nu Richard Hedlundh som ny inköpschef.

Richard kommer närmast från Evidensia Djursjukvård som har en liknande tillväxtresa som Prosero bakom sig. Evidensia har samma organisationsmodell som Prosero med decentraliserad styrning, där besluten sker i de lokala verksamheterna med stöd av utvalda centrala initiativ. Proseros initiativ kring inköp ska gynna de lokala bolagen både i det dagliga arbetet och på lång sikt. Genom sina erfarenheter från att ha arbetat i en liknande organisation som Prosero, har Richard god förståelse kring möjligheter och utmaningar som organisationer med decentraliserad styrning står inför. Utöver sina erfarenheter kring inköp har Richard även arbetat med kvalitetsfrågor i en teknisk bransch. Richard kommer att fokusera på koncernens leverantörssamarbeten och vara ett stöd för de lokala bolagen vid leveransstörningar, kvalitetsbrister och andra inköpsrelaterade frågor.

”Med Richard i teamet stärker vi vårt fokus på inköpsfrågor vilket kommer att generera fördelar för alla koncernens bolag”, säger Fredrik Gren, VD på Prosero Security Group. ”Genom fördjupade samarbeten tillsammans med strategiskt och operativt viktiga leverantörer vill vi se över hur vi gemensamt kan driva både försäljning och teknisk utveckling. Vi blir en allt viktigare kund för alla leverantörer i branschen och det finns stor potential och spännande möjligheter för våra utvalda partners. Med Richard i spetsen vill vi skapa ytterligare stöd för att bidra till våra bolags fortsatta utveckling”, fortsätter Fredrik. ”Richards starka analytiska och strukturella förmåga i kombination med hans breda inköpserfarenhet kommer att vara mycket viktig i koncernens fortsatta tillväxt.”

”Prosero är ett mycket spännande bolag med stark teknisk utveckling i en marknad som expanderar”, säger Richard Hedlundh. ”Den decentraliserade affärsmodellen känns modern där lokal expertis, flexibilitet och nära kundrelationer kombineras med support från centrala funktioner, vilket tillvaratar både det lokala bolagets fördelar och potentialen i gruppens storlek. Det ska bli riktigt roligt att bli en del av Proseros starka team.”Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng