2021-03-19

Projekt om nyttan med kameror kopplade till larmcentraler

SäkerhetsBranschen kommer under våren att starta ett projekt för att belysa nyttan med kameror kopplade till larmcentraler.

Projektet – som engagerar branschorganisationens kamera- och larmcentralssektion – ska tydliggöra för slutkunder vad det innebär och vilka fördelar det finns med att ansluta säkerhetskameror till certifierade larmcentraler, samt redogöra för huvudkategorierna av tjänster. Arbetet ska höja kunskapsnivån och se till att slutkunder får bättre förutsättningar vid beställning och upphandling, och även ge rätt förväntningar på vad teknik och tjänster innebär.

Säkerhetsbranschen framhåller att syftet med projektet är att skapa ett ökat förtroende för branschen samt förenkla samarbetet mellan de aktörer som är inblandade i dessa projekt.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng