2023-05-08

Nytt samarbete ska mäta säkerhetsbranschens rekryteringsbehov

Genom den här samverkan kan vi fånga hela branschens behov och få en helhetsbild av vilka kompetenser som behövs under de kommande åren, säger Säkerhetsbranschens vd Jeanette Lesslie Wikström.

Säkerhetsbranschen har nyligen skickat ut en enkät som ska sammanställa branschens kommande rekryteringsbehov. Enkäten är ett resultat av ett samverkansprojekt mellan Säkerhetsbranschen, Säkerhetsföretagen och Företagsuniversitetet i syfte att förbättra framtida utbildningar och som stöd för en fungerande kompetensförsörjning.


Enkäten, som Säkerhetsföretagen skickar ut regelbundet till sina medlemmar, kommer i år att också utföras av Säkerhetsbranschen och Företagsuniversitetet. Säkerhetsbranschens enkät är anpassad till deras medlemsföretag och har en bred fokus på hela branschens rekryteringsbehov. Svaren kommer sedan att sammanställas till ett underlag som ska fungera som ett framtida stöd för kommande kompetensinsatser i branschen – både gällande rekrytering och utbildning.

– Genom den här samverkan kan vi fånga hela branschens behov och få en helhetsbild av vilka kompetenser som behövs under de kommande åren. Med den kunskapen kan vi sedan säkerställa att vi arbetar i en bra riktning och sätter in rätt resurser framöver, säger Säkerhetsbranschens vd Jeanette Lesslie Wikström.

– Kompetensförsörjning handlar dels om att attrahera rätt medarbetare och chefer till branschens många företag och yrkesroller, dels om att utveckla och vidareutbilda den personal man redan har. Att fastställa vilken kompetens som efterfrågas är därför vitalt för oss som jobbar med utbildning, säger Stefan Haglund, vd för Företagsuniversitetet.

– Med en gemensam rekryteringsenkät får vi bäst genomslag för branschens rekryteringsbehov. Det blir lättare att visa upp vilka olika karriärmöjligheter som finns här, vilket hjälper företagen att attrahera talang och medarbetare; säger Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef, Säkerhetsföretagen.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng