2021-03-08

Ny rapport: Säkerhetsbranschen omsätter 90 miljarder kronor

Säkerhetsbranschen har genomfört en omfattande kartläggning av aktörerna på den svenska marknaden för fysisk säkerhet, det vill säga IT-säkerhetsföretagen är inte inbegripna. Enligt rapporten består säkerhetsbranschen av 1441 företag som sysselsätter över 47 000 personer och totalt omsätter mer än 90 miljarder svenska kronor.

Säkerhetsbranschens vd Joakim Söderström menar att rapporten kommer att utgöra ett viktigt underlag för dem som vill förstå, utveckla och förbättra branschen.

– Vi får ofta frågor om hur stor den svenska säkerhetsbranschen är och vad den inbegriper, både från till exempel journalister och politiker men också internt från branschen. Det har tidigare inte gjorts någon liknande kartläggning och har därför inte funnits några siffror som svar på de frågeställningarna, säger han.

– Med den här kartläggningen kan vi ta ett avstamp och visa hur branschen ser ut idag, och vi kan i fortsättningen även följa utvecklingen över tid.

I Säkerhetsbranschens kartläggning identifieras 11 delbranschområden, och man kunde se att företagens spridning mellan områdena är relativt stor. Några av delbranschområdena är små medan andra samlar en stor andel av det totala antalet företag. De 11 delbranschområdena är följande:

• Bevakning
• Brandsäkerhet
• Dörr, lås och passersystem
• Företagslarm
• Glas och fönster
• Hemlarm
• Kamerabevakning
• Kvalificerade säkerhetstjänster
• Larmcentral
• Perimeterskydd
• Värdehantering

Rapporten visade att av branschens 1441 företag är 708 företag med i en branschorganisation inom säkerhet, och att de företagen står för 73 procent (drygt 66 miljarder kronor) av branschens totala omsättning.

Joakim Söderström tror att rapporten kan bli till stor nytta för medlemsföretagen som kostnadsfritt kan beställa rapporten i sin helhet.

– Med hjälp av informationen kan man dra viktiga slutsatser om det egna företaget och på ett informerat sätt fatta beslut om framtida satsningar och investeringar, säger han.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng