2023-02-09

Newsafe säkrar Bromma sjukhus

I samband med renoveringen av Bromma Sjukhus installerar och driftsätter Newsafe byggnadens larm- och passersystem. Bild: White Arkitekter

Renoveringen av Bromma sjukhus är i full gång och Newsafe – med kontor i Västerås, Stockholm och Gävle – har fått uppdraget att installera och driftsätta  larm- och passerkontrollsystem.


Den del som idag är Bromma sjukhus byggdes redan på 70-talet och var då en del av Beckomberga mentalsjukhus. Under åren som gått har många nya byggnader tillkommit i området, men Bromma sjukhus har förblivit oförändrat. Byggnaden har upplevts som isolerad i förhållande till områdets övriga karaktär och ett syfte med ombyggnationen är att få byggnaden att smälta in bättre i miljön och på så vis bidra till närområdets identitet.

I samband med ombyggnationen kommer Newsafe att installera och driftsätta nya larm- och passersystem. Arbetet förväntas pågå under hela 2023.

– Det är alltid roligt och vara med och bidra till anläggningar som har en historia. Det kommer bli jättebra med de nya larm- och passersystemen och det ser ut som att sjukhuset kommer få sig ett rejält lyft, kommenterar Pontus Nibbelblad, projektledarepå Newsafe.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng