2021-04-12

Milestone levererar starkt resultat under ett svårt år

En solid Covid-19-kontinuitetsplan, ett starkt fokus på att behålla människor och nya sätt att samarbeta med partners – så förklarar Milestone Systems varför de uppnådde en nettoomsättning på 1 miljard danska kronor under det svåra pandemiåret 2020.

Milestones nettoomsättning uppgick till 1 miljard danska kronor 2020, en minskning med 1procent  jämfört med 2019. Rörelseresultatet (EBIT) var 112 miljoner danska kronor, en minskning med 9 procent, vilket återspeglar pandemins påverkan på försäljningen.

– Med tanke på den utmanande situationen med pandemin är vårt årsresultat ett framgångsrikt resultat, möjliggjort av vårt folk, utan vilka långsiktig hållbar tillväxt inte skulle vara möjlig, säger Thomas Jensen, som tillträdde VD-tjänsten på Milestone Systems hösten 2020.

– Vi vände snabbt om hur vi hanterar företaget och hittade nya sätt att stödja vårt nätverk av partners. Denna motståndskraft i kombination med våra medarbetares och partners anpassningsförmåga förberedde oss för att möta de nya utmaningarna, kommenterar han vidare.

Människor först

Under 2020 testades Milestones första strategi till sin kärna. Det var avgörande för Milestone att undvika omstrukturering och samtidigt stödja sina medarbetare - hålla dem motiverade och känna sig inkluderade som en del av laget. För att stödja detta lanserade Milestone Grow Together-programmet som fokuserar på mental och fysisk hälsa och kunskapsdelning om motion, mat och sömn. Trots Covid-19-pandemin höll Milestone fast vid ambitionen att investera i människor och tillväxt. Antalet anställda utökades under året med med 69 personer till totalt 934 personer i slutet av 2020.

Ökat stöd från partners

Det breda nätverket av kanal- och teknologipartners är kärnan i Milestones öppna videoteknikplattform. När pandemin drabbade optimerade Milestone sitt stöd för att hjälpa partner att fortsätta sälja Milestone-lösningar. Produktutbildning gick online med webbseminarier som lockade tusentals partners, och Milestone Care-kampanjen hjälpte Milestone sina partners att fortsätta sin verksamhet utan att behöva vara på plats hos sina kunder.

Tror på tillväxt 2021

Under 2021 förväntar sig Thomas Jensen att utmaningarna består men ser också fram emot en fortsatt tillväxtresa.

– Covid-19 skapade mycket osäkerhet och oförutsägbarhet 2020. Pandemin är inte bakom oss ännu, och därför ser vi utmaningar och möjligheter framöver. Men med vår starka Covid-19-kontinuitetsplan är vi övertygade om att 2021 kommer att bli ett tillväxtår för Milestone, säger han.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng