2021-06-07

Cosafe och SOS Alarm inleder samarbete om skolsäkerhet

SOS Alarm och Cosafe erbjuder Sveriges kommuner ett flertal tjänster inom skoltrygghet. Genom ett nytt samarbetsavtal mellan de två aktörerna på säkerhetsmarknaden ska skolstrygghetskonceptet breddas, vilket innebär att fler tjänster tillgängliggörs för skolorna.

Samarbetet mellan SOS Alarm och CoSafe innebär att skolor som är anknutna till CoSafes trygghetslösningar kan koppla sina larm direkt till SOS Alarms larmcentraler. SOS Alarm vidtar sedan åtgärder enligt överenskomna larmplaner. SOS Alarm har förmåga att agera inom en rad områden med resurser som polis, ambulans, räddningstjänst, väktare och andra aktörer.

-– Skolan ska vara en trygg plats för elever och lärare men tyvärr ser vi en utveckling där vardagen ser annorlunda ut. Med samarbetet mellan SOS Alarm och CoSafe stärker vi våra förmågor med att skapa en attraktiv skoltrygghetstjänst, säger Ronny Berg Partneransvarig hos SOS Alarm.

Varje månad skickar SOS Alarm också en händelserapport till den enskilda skolan samt huvudmannen. En huvudman som ansluter flera skolor får således en förstärkt lägesbild, beslutsunderlag för riktade åtgärder samt möjlighet till uppföljning vilket blir en del av skolans trygghets- och kvalitetsarbete.

– CoSafes säkerhets- och kommunikationsplattform används idag av huvudmän som representerar över 50 000 skolelever. Framgångsreceptet har varit att lösa stora utmaningar som inrymning på ett väldigt enkelt sätt. Samarbetet med SOS Alarm utgör den sista pusselbiten i vår skolsäkerhetslösning för att förebygga och minimera effekterna av incidenter i skolvärlden, säger Alexis Nicou VD CoSafe Technology.

Samarbetet inleddes i maj 2021 och de nya tilläggstjänsterna finns nu tillgängliga för skolorna att beställa via CoSafe Technology, skriver SOS Alarm i ett pressmeddelande.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng