2022-03-01

Bravida säkrar Kriminalvårdens anstalter Skänninge och Sagsjön

Bravida kommer att leverera säkerhetslösningar till Kriminalvårdens anstalter Skänninge och Sagsjön. Det totala ordervärdet är om 50 miljoner.

Kriminalvårdens anstalt Skänninge tillhör säkerhetsklass 2 och har idag 240 platser för intagna som nu ska utökas med 96 nya platser och två nya bostadshus. Kriminalvården ska uppföra en ny kvinnoanstalt i säkerhetsklass 2 och 3 med cirka 80 platser inom nuvarande Anstalten Sagsjöns anstaltsområde.

– Det känns glädjande att vi fått förtroende att leverera dessa stora säkerhetsprojekt. Vi är trygga med att leverera denna typ av komplexa projekt vilket också resulterar i att vi stärker vår attraktionskraft för nya medarbetare, kommenterar Gottfrid Seidevall, affärsområdeschef Bravida Säkerhet.

I entreprenaderna ingår leverans och montage av säkerhetssystemet Integra. Vilket även omfattar installation av larm- och passerkontroll, kamerabevakning, samtalsanläggning, brandlarm, bärbart överfallslarm, UPS-kraft, flerfunktionsnät och perimeterskydd.

Bravidas uppdrag har påbörjats på båda anstalterna och planeras pågå i cirka två år.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng