2023-03-16

Anders Rundgren utsedd till Head of M&A för Certego Group

Anders Rundgren, nyligen utsedd till Head of M&A för Certego Group.

Certego växer och ökar vinsten med flera strategiska insatser och hårt arbete lokalt som börjar ge resultat. Bolaget går nu in i en ny strategisk fas och kommer att öka fokuset på fusioner och förvärv för att växa ytterligare.  Det är mot den bakgrunden som Anders Rundgren lämnar  tjänsten som CFO för Certego Group för att ta sig an rollen som Head of M&A, det vill säga chef för sammanslagningar och förvärv (Mergers and Acquisitions).

Anders har arbetat som CFO i flera olika företag och har en bakgrund inom Investment Banking som arbetar med börsintroduktioner och företagstransaktioner och även som Managing Partner i Private Equity.

– Under större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat med företagstransaktioner i olika roller, genomgående finansiering och ägarförändringar. Jag har varit CFO på Certego sedan augusti 2021, men jag ser nu fram emot att kliva in i denna nya roll och alla utmaningar den kommer att medföra, säger Anders Rundgren, Head of M&A/Interim CFO för Certego Group

– Jag älskar siffror, men jag brinner för att arbeta med företagsförvärv, vilket också är en strategisk del av Certego Way, vår affärsfilosofi. Jag är naturligtvis också mycket positiv till möjligheten att fortsätta arbeta på Certego, ett företag som skapar trygghet för samhället, tillägger han.

Certego kommer att fokusera på förvärv av bolag som har samma affärsmodell och samt medverkar till geografisk expansionoch ökad marknadsandel för  Certego. Även företag som  kan tillföra kompletterande kompetenser och expertis för att bredda Certegos  totala produkt- och tjänsteerbjudande är av intresse. Därutöver talar Certego om strategiska förvärv på befintliga och nya marknader.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng