2023-01-25

Addsecure-studie om transportföretag, hållbarhetsmål och utmaningar

Enligt en ny undersökning, gjord av Addsecure, vill 83 procent av transportföretagen i Europa byta till elfordon (EV) eller till alternativa bränslen för sin fordonsflotta, alternativt bådadera om förhållandena tillåter. De främsta drivkrafterna för omställningen till en mer hållbar flotta är företagens hållbarhetsmål och krav från kunderna.

Undersökningen genomfördes mellan oktober och november 2022 och omfattade 17 frågor till 300 representanter för transportföretag i 10 länder.

Studien identifierade också fyra nyckelutmaningar som dessa företag står inför när de gör förändringen: räckviddsångest, brist på laddningsstationer, tunga batterier och höga kostnader för ellastbilar. Utmaningar som kan övervinnas med smart teknik.

Den paneuropeiska undersökningen visar att för ett av fyra (26 procent) transportföretag är hållbarhet den primära faktorn för att vilja gå över till en mer klimatvänlig flotta. Mer än vart femte (23 %) företag sa att krav från kunder är den främsta drivkraften för övergången.

– Resultaten visar på behovet av större investeringar i teknik och infrastruktur för att stödja omställningen till hållbara flottor i Europa, både när det gäller att möta transportföretagens krav och för att de i sin tur ska kunna möta sina kunders krav. Utan sådana investeringar får transportföretagen det kämpigt att övervinna utmaningarna och möta den växande efterfrågan på miljövänliga transportlösningar, säger Claes Ödman, affärsområdeschef för Smart Transport på Addsecure.

Över två tredjedelar (70 procent) av de europeiska transportföretagen sa att oro för ett fordons begränsade räckvidd (räckviddsångest) är en betydande utmaning. Bristen på laddstationer längs vägarna nämns också som ett problem för mer än tre av fem 65 procent, medan både batteriernas tunga vikt och de höga kostnaderna för elfordon nämndes som utmaningar av majoriteten (50 procent).

– På Addsecure förstår vi de utmaningar som transportföretag står inför i sin övergång till hållbara flottor. Det är därför vi är engagerade i att tillhandahålla innovativa, smarta lösningar som hjälper till att övervinna utmaningarna och som stödjer övergången tillhållbara transporter, säger Ulrika Allén, VP Products and Technology, Smart Transport på Addsecure

Ladda ner den paneuropeiska rapporten "Är du redo för EV-skiftet?" här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng