2022-04-07

Addsecure ger skolpersonal gratisutbildning om hothantering

Med start nu i april och hela terminen ut kommer skolorna kunna ta del av utbildningserbjudandet på Addsecures hemsida.

Addecure erbjuder nu kostnadsfri webbutbildning för att hjälpa svenska skolor förebygga och hantera hot och våld Initiativet syftar till att möta behovet bland kommuner och skolor att stärka det systematiska säkerhetsarbetet vad gäller hot och våld.

Addsecure, har länge arbetat med frågan om hur  skolor ska tryggas och den kostnadsfria digitala utbildning som ny ebjuds handlar om hur man kan vvärja kritiska situationer och incidenter. Deltagarna får en övergripande hot- och våldsutbildning med målet att höja skolpersonalens och lärarnas förmåga att hantera riskfyllda incidenter och uppfylla arbetsmiljöverkets krav.

– Den tragiska händelsen på Malmö latinskola den 21 mars skakade om oss alla. Attacken har verkligen satt frågan om säkerheten i skolan på agendan och flera kommuner och skolor har redan kommunicerat initiativ för att stärka säkerhetsarbetet. Vi på Addsecure vet hur viktigt det är att arbeta förebyggande på våra skolor för att kunna hantera hot- och våldssituationer. Där kan och vill vi hjälpa till genom detta initiativ, säger Mats Genberg, affärsområdeschef för Smart Rescue, på Addsecure.

Med start i början på april och hela terminen ut kommer skolorna kunna ta del av utbildningserbjudandet på Addsecures hemsida. Utbildningen görs individuellt och tar 20-40 minuter att genomföra.

En rapport genomförd av Novus på uppdrag av AddSecure visar att var tredje förälder upplever hot och våld på sitt barns skola. Se rapporten som kartlägger trygghetssituationen i svenska skolor här: Rapport Trygg Skola 2021.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng