2023-02-16

Addsecure Eco-Driving Challenge driver på för minskade CO2-utsläpp

Under 2022 deltog nästan 11 000 förare i Addsecure Eco-Driving Challenge. Tävlingen blev en stor succé, med 75 deltagande företag och cirka 7 000 fordon organiserade i 131 lag. Det svenska transportföretaget Västbo Transport vann det mest prestigefyllda priset för det bolag som hade störst minskning av CO2-utsläpp under året, 680 ton! I den svenska klassen lyckades Hagéns Åkeri, för andra året i rad, nå bäst körindex medan EB Road Cargo stod för den största förbättringen.


I dag tillkännagav Addsecure resultaten från 2022 års ”AddSecure Eco-Driving Challenge” – en frivillig tävling för bolagets kunder som bygger på Addsecure Eco-Driving Index. När data från tävlingen analyseras visade det sig att det förbättrade körbeteendet gett stora bränslebesparingar, och när resultaten från 2022 jämfördes med 2017 (då tävlingen startade) visade Addsecures beräkningar att bolagen i tävlingen minskade sin totala förbrukning med cirka 6,6 miljoner liter diesel på årsbasis. Detta ger årliga minskade koldioxidutsläpp på cirka 17 500 ton och besparingar på cirka 128 miljoner kronor.

För att öka spänningen är de 75 konkurrerande företagen indelade i sex olika klasser baserade på land (SE, NO, FI, DK, DE, FR) och en klass för bussoperatörer i Europa. Under tävlingens gång har Addsecure kontinuerligt uppdaterat ett resultatdiagram på företagets webbplats för att hålla alla tävlande informerade om hur det går.

Tre tävlingskategorier

webbplatsen presenteras ledarna i tre kategorier:

1. Störst koldioxidbesparing i absoluta tal (”AddSecure Eco-Momentum”)

2. Bästa genomsnitt för sparsam körning

3. Bästa förbättring av indexet för sparsam körning

Bäst i Sverige

Bästa besparing av CO2 i Sverige  (”Eco-Driving Momentum”) var som nämnts Västbo Transport med en CO2-reduktion på 680 ton.I klassen bussoperatörer vann Isaksson Karlsson Vaggeryd med en CO2-reduktion på 22 ton.

Måttet CO2-besparingar baseras på uppskattade bränslebesparingar genom förbättrat körindex

Bästa genomsnittliga index för sparsam körning i Sverige under fjärde kvartalet 2022 svarade Sweden Hagéns Åkeri AB för. I klassen för bussoperatörer segrade Isaksson Karlsson Moheda.

I tävlingen om bästa förbättringen av eco-driving-index i Sverige under 2022 segrade EB Road Cargo Team Pendel och i bussoperatörsklassen  toppade Isaksson Karlsson Vaggeryd .Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng