Annons

Kamerasystemets VMS-plattform kan effektivisera kollektivtrafiken

Att arbeta för minskad brottslighet, skadegörelse samt förbättrade restider och ökad passagerarkomfort är viktiga åtaganden för kollektivtrafikens operatörer.

Att arbeta för minskad brottslighet, skadegörelse samt förbättrade restider och ökad passagerarkomfort är viktiga åtaganden för kollektivtrafikens operatörer.

Kamerabevakning i kombination med avancerad analys är ett av de mest effektiva verktygen för att möta nuvarande och framtida utmaningar för kollektivtrafiken, enligt Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems – världsledare inom video management-system (VMS) – som har listat nyttan med videoteknik för operatörer av busstrafik.


Kollektivtrafiken är avgörande för att våra städer och samhällen ska fungera. Därför är säkerheten för passagerare och personal av största vikt. Därutöver ska resandet vara effektivt och upplevas positivt. Att arbeta för att minska brottslighet, skadegörelse och reagera på asocialt beteende är sålunda av stor betydelse för kollektivtrafikens operatörer liksom att kontinuerligt jobba på att förbättra restider, sträva efter punktlighet och bidra till passagerarkomfort.

– Här kan dagens intelligenta kamerateknik göra betydande skillnad för såväl den dagliga verksamheten som den långsiktiga planeringen, säger Christopher Åkesson.

Skapar insikter

Med hjälp av dagens videohanteringsplattformar ges stora effektiviseringsmöjligheter. De bidrar till förbättrad situationsmedvetenhet då operatörerna i realtid ser vad som händer i och kring deras bussar och kan agera med åtgärder som ökar säkerheten för passagerare och personal. Med automatiska varningar får operatörer stöd så att de snabbt kan reagera på händelser och fatta välgrundade beslut om vilka insatser som ska sättas.

Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.
Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.

Exempel på användningsområden

Christopher Åkesson har listat följande potentiella användningsområden för videoövervakningsteknik i kollektivtrafiken:

1. Passagerarsäkerhet

Med kameror kan passagerares rörelser övervakas i säkerhetssyfte. Vid plötsliga inbromsningar eller olyckor kan kameror hjälpa till att visa hur passagerare har påverkats så att rätt åtgärdsinsatser kan sättas in vid nödsituationer. Varningar kan också utfärdas för beteenden som utgör ett potentiellt hot mot personal eller passagerare. Det fungerar särskilt bra om kamerabevakningen är kombinerad med ljuddetektering som vid högljudda röster eller skrik skickar en omedelbar varning så att operatörerna snabbt kan undersöka vad som händer via kamerorna ombord.

2. Begränsad åtkomst

Det kan finnas områden i bussen eller på en station till vilka endast behörig personal har tillträde. Om en obehörig person rör sig i dessa områden kan kamerabevakningens videoanalys reagera och generera en varning i realtid som påkallar operatörernas uppmärksamhet. Kan även fungera som ett komplement till ett befintligt passerkontrollsystem, som visuellt bekräftar eventuella intrångsförsök så att säkerhetspersonal snabbt kan sättas in för att stoppa intrånget.

3. Crowd management

Live- och inspelat videoinnehåll från säkerhetskameror kan analyseras för att automatiskt upptäcka och varna för stora folksamlingar, oavsett om det handlar om en hotfull situation eller om det uppstått en flaskhals eller köbildning. Kamerabilderna visar vad som händer och personal kan snabbt dirigeras till området. Röstmeddelanden kan användas för att skingra folksamlingar och med digital skyltning kan människor ledas bort från flaskhalsar som skapar köer. Om problemet upprepas kan insikterna från videosystemet vara ett stöd för ansvariga som ska fatta beslut om åtgärder, exempelvis att ändra schemaläggningen för bussavgångar. Videoanalysen kan också varna automatiskt när en buss är överfylld av passagerare så att extra bussar kan sättas in på rutten – eller vid bestående problem – sätta in större bussar eller fler fordon på den aktuella sträckan.

4. Förarövervakning

Kameror kan också placeras för att övervaka en busschaufförs beteende för att säkerställa att förarna följer trafikreglerna, inte deltar i distraherande aktiviteter och är uppmärksamma när de kör fordonet.

5. Fleet Management

Videoteknik kan integreras med GPS och andra spårningssystem för att övervaka bussarnas plats, hastighet och rutt. Denna information hjälper ansvariga chefer att optimera rutter, minska bränsleförbrukningen och förbättra drifteffektiviteten.

6. Fjärrövervakning och dataanalys

Med fjärråtkomst till livekameraflöden och inspelad film möjliggörs övervakning och analys i realtid, vilket gör att transportmyndigheter kan reagera på incidenter snabbt och fatta datadrivna beslut.

7. Passagerarräkning

Videoteknik kan användas för att korrekt räkna passagerare som går av och på bussen. Dessa data är värdefulla för att schemalägga, optimera rutter och säkerställa korrekt prisinsamling.

8. Övervakning av tillgänglighet och efterlevnad

Kameror kan hjälpa till att säkerställa att bussen är kompatibel med tillgänglighetsstandarder, såsom att ta emot passagerare med funktionshinder. De kan övervaka utbyggnaden av ramper, användning av prioriterade sittplatser och efterlevnad av andra tillgänglighetsriktlinjer.

9. Emergency Response

Vid nödsituationer kan videoteknik ge viktig information till de första första responders och räddningstjänster, vilket gör det möjligt för dem att bedöma situationen och reagera effektivt.

Ett öppet VMS – nyckeln till valfriet

VMS-plattformen Milestone XProtect ¬bidrar till förbättrad situationsmedvetenhet så att operatörerna kan tillkalla rätt åtgärdsinsatser när något händer.
VMS-plattformen Milestone XProtect ¬bidrar till förbättrad situationsmedvetenhet så att operatörerna kan tillkalla rätt åtgärdsinsatser när något händer.

Möjligheterna är många, men för verklig flexibilitet och anpassningsförmåga måste VMS-lösningen vara öppen, enligt Christopher Åkesson.

– Det blir lättare att hitta lösningar som kan leva upp kundens specifika behov och budget. Systemet och skalbarheten framtidssäkras, vilket är viktigt om kundens behov förändras eller om det kommer ny teknik som ska integreras med den befintliga VMS-lösningen, säger han.

Öppna plattformar fungerar också med befintlig infrastruktur, vilket underlättar vid implementering med ett stegvist tillvägagångssätt. I det alltmer komplexa videoteknologiska landskapet växer betydelsen av att ha en öppen plattform som samlar allt i ett enkelt gränssnitt. Det ha en enorm inverkan på effektiviteten, svarstiderna och åtgärdsinsatser, enligt Christopher Åkesson.

– Det är därför vår plattform, Milestone XProtect, är öppen. Den sammanför alla pusselbitar för videoövervakning i en perfekt kombination för att skapa en lösning som håller människor och egendom säkra idag och imorgon.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng