Förutom Björn Eriksson och Dick Malmlund deltog Annika Hirvonen Falk (MP), Helene Peterson (S) och Pål Jonsson (M) i debatten och SNOS ordförande Kristina Axén Olin var moderator tillsammans med Lennart Alexandrie, publisher för SecurityUser.com.

Debatten ägde rum en dryg månad före det att den nya utredningen om kameraövervakningslagen presenterades. En central fråga var huruvida polisen ska få använda säkerhetskameror utan att ansöka om tillstånd. Moderaten Pål Jonsson argumenterade för det:

– Dels har det en brottsförebyggande effekt men framför allt för att man ska få bättre förutsättningar för att utreda brott, sa han.

Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson efterlyste att politikerna måste vara tydligare i sina direktiv medan Dick Malmlund menade att direktiven har varit alldeles för dåliga.

– Jag tycker att direktiven har varit tydliga med att kameraövervakning på brottsutsatta platser ska möjliggöras i högre utsträckning, svarade Annika Hirvonen Falk (MP).