Detektor TV träffade Eric Piza vid konferensen #TrygghetNU i Stockholm där han var ”key note speaker”. Han säger att videoövervakning kan förebygga brott men att det beror på flera faktorer, till exempel var kamerorna har installerats.

– Det är också mycket viktigt hur polisen använder kamerorna i deras brottsförebyggande operationer, och om dessa beslut fattas korrekt så är svaret är ja ¬– videoövervakning kan förhindra brottslighet. Det verkar fungera allra bäst om videoövervakning är en del av en större proaktiv insats från polisen för att förhindra brott.

Ett viktigt resultat i den senaste forskningen om videoövervakning är att det kan förebygga brott i flera olika miljöer.

– Forskningen föreslår nu att videoövervakning kan fungera effektivt i bostadsområden och det är viktigt att komma ihåg eftersom tidigare forskning tydde på att kameror endast var effektiva på parkeringsplatser, säger han.

I klippet diskuterar Eric Piza också videoövervakning i Sverige och varför videoövervakning i den svenska debatten länge inte ansågs kunna förhindra brott.