04-12-2018

Øget nordisk samarbejde på forsvarsområdet

Claus Hjort Frederiksen.

På et møde i Oslo har forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen sammen med sine nordiske ministerkollegaer skrevet under på nyt visionspapir for det nordiske forsvarssamarbejde. Forsvarsministrene er enige om, at truslen fra cyberangreb og hybrid krigsførelse er alvorlig, og en styrket indsats i alle lande vil gøre Norden som helhed mere modstandsdygtig mod cyberangreb.

Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island er på et møde i det nordiske forsvarssamarbejde Nordefco blevet enige om at styrke det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde yderligere frem mod 2025.

Konkret er der formuleret 16 nye mål i en ”Vision 2025”.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

- Med ”Vision 2025” styrker vi forsvarssamarbejdet i Norden med en række konkrete mål. Sagen er, at en krise i nærområdet vil påvirke os alle sammen, og vores evne til at kunne løse den er kun så god som vores evne til at samarbejde.

- Vores forsvarssamarbejde med de øvrige nordiske lande i NORDEFCO er derfor endnu mere vigtigt set i lyset af, at trusselsbilledet er mere uforudsigeligt end på noget andet tidspunkt siden Murens fald.

Foruden et samarbejde i Norden lægger visionen også op til at styrke det nordisk-baltiske forhold og især det transatlantiske bånd med USA, fordi en stærk amerikansk tilstedeværelse i Østersø-regionen og Nordatlanten er i de nordiske landes klare sikkerhedspolitiske interesse.

Forsvarsministrene er desuden enige om, at truslen fra cyberangreb og hybrid krigsførelse er alvorlig, og en styrket indsats i alle lande vil gøre Norden som helhed mere modstandsdygtig mod cyberangreb.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen