19-10-2020

Falck med ny ambition: Paramedicinere i bemandede droner skal redde flere liv

Foto: Falck.

Falck vil gøre bemandede droner til en integreret del af sin brand- og ambulancetjeneste. Målsætningen er, at de første borgere inden 2025 bliver behandlet af paramedicinere, der flyver i droner. Teknologien er under hastig udvikling. Næste fase går ud på at opnå konkrete erfaringer med, hvordan droner kan integreres i særlige situationer. Samtidig skal myndighederne finde løsninger på, hvordan reguleringen af droner kan tilpasses til, at droner kan blive en del af hverdagen.

Falck indleder derfor sine første testflyvninger med ubemandede droner på Fyn og arbejder på at indgå et samarbejde med en teknologipartner, som virksomheden kan gennemføre bemandede drone­­flyvninger med.

Med den ny teknologi er Falcks ambition at redde og forbedre flere liv blandt akut syge. Samtidig ser virksomheden muligheder i at rykke ud til flere patienter med en enkelt paramediciner for at vurdere, om der skal eftersendes en ambulance.

De droneflyvende paramedicinere er en af flere kommende satsninger fra Falck, der skal sætte standarden for ambulancetjenester, som de ser ud om bare ti år.

Adm. direktør og CEO Jakob Riis siger:

- Sammen med vores kunder skabte vi for 10-15 år siden en af verdens mest avancerede ambulancetjenester. I dag er en ambulance et rullende, fremskudt behandlingssted. Ambulancen er stedet, hvor læger og paramedicinere igangsætter den første behandling af kritisk syge og tilskadekomne patienter. Nu arbejder vi igen på at udvikle de ambulancebårne sundhedsløsninger, der sætter standarden for ambulancetjenester om ti år. Med fremtidens ambulancer arbejder vi på at videreudvikle ambulancer med ny teknologi, medicin og behandlingsmetoder. Udfordringen er, at de også bliver en dyr ressource. Derfor ser vi også et behov for at kunne rykke mere fleksibelt ud med eks. en paramediciner i en drone, og så eftersende en ambulance i de tilfælde det er påkrævet.

Ny teknologi kan løse flere udfordringer
Hele sundhedsområdet står over for grundlæggende forandringer de kommende år. Blandt hovedudfordringerne er flere kronikere og større krav fra borgere, sundhedsprofessionelle og beslutningstagere. Samtidig vinder nye mobilitetsformer som f.eks. førerløse biler og droner frem og vil også ændre ambulanceområdet.

- Det er en almindelig antagelse, at droner senest i 2030 vil indgå som én af flere nye transportformer. Det er et åbent spørgsmål, hvordan vi skaber mere værdi af den ny teknologi: Ligger værdien i hurtigere responstider til eks. hjertestoppatienter, så vi redder og forbedrer flere liv? Ligger værdien i bedre hjælp til udkantsområder? Ligger værdien i at kunne behandle flere hjemme? Eller ligger værdien i at kunne spare ambulanceture og dermed antallet af beredskaber og penge? Vi ved det ikke i dag, men går nu i gang med at finde ud af, hvordan droneteknologi kan bruges og ikke bruges, siger Jakob Riis.

Samarbejde gennemføres med partere og kunder
Falck er i dag i dialog med flere førende droneleverandører for at finde en teknologipartner. For droneleverandører er Falck en interessant samarbejdspartner, fordi virksomheden er til stede i både Europa, USA og Latinamerika. Samtidig vurderes beredskabsområdet som en prioriteret use case, når myndigheder i hele verden skal give de første tilladelser til at flyve med droner uden for synsvidde og med bemandede droner.

- Falck skal ikke stå for droneudviklingen, men fokusere på at tilpasse droner til udrykning. Vores mål er at opnå erfaringer med, hvor og hvordan teknologien kan bringes i anvendelse i fremtidens ambulanceberedskaber. Nye teknologier er vejen til at sikre mere sundhed for færre penge, og Falck er godt positioneret til at afprøve og vurdere nye teknologier i stor skala. Det kræver globale partnerskaber og implementering på tværs af de nationale markeder, siger Jakob Riis.

Falck fortsætter samarbejde om sundhedsdroner
Falck samler sine udviklings- og innovationsinitiativer på droneområdet under projektet ”Vertical”.

Falck har siden 2018 deltaget i innovationsprojektet Sundhedsdroner støttet af Innovationsfonden og i samarbejde med Holo, Unifly, SA Group, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Sundhedsdroner undersøger, hvordan droner kan anvendes til transport af eks. blodprøver og medicinsk udstyr.

Med den nye, større ambition gennemfører Falck nu også egne flyvninger. Målet er at gennemføre og opnå erfaringer med droner bemandet med eks. paramedicinere. Det eksisterende samarbejde med Sundhedsdroner fortsætter indtil udgangen af 2021.

De bemandede droneflyvninger forventer Falck at gennemføre i samarbejde med kunder i enten Danmark eller udlandet. Flere har allerede meldt deres interesse. Falck forventer at samarbejde med en eller flere kunder, hvor de eksisterende ambulanceløsninger i dag er på et højt niveau, og hvor kundernes udviklingsparathed er stor.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk