20-02-2019

Færre ejendomsforbrydelser, men flere volds- og seksualforbrydelser i 2018, melder Danmarks Statistik

88 pct. af de anmeldte straffelovsforbrydelser i 2018 er ejendomsforbrydelser, hvoraf over halvdelen er indbrud og tyverier.

Igennem en årrække har der været en faldende tendens i antallet af straffelovsanmeldelser, og dette fald skyldes for en stor dels vedkommende fald i anmeldte ejendomsforbrydelser.

Blandt andet faldt antallet af lomme- og tasketyverier fra 42.045 i 2017 til 31.568 i 2018, svarende til et fald på 25 pct. Men til trods for det fortsatte fald i det samlede antal straffelovsanmeldelser, så er der et stigende antal anmeldelser af voldstilfælde og seksualforbrydelser.

Inden for kategorien vold er det en stigning i anmeldelser af simpel vold og trusler fra 2017 til 2018, der gør sig gældende. Inden for seksualforbrydelser skyldes stigningen fra 2017 til 2018 hovedsageligt flere anmeldelser af voldtægt og blufærdighedskrænkelser.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen