22-12-2020

Ny side om databeskyttelse målrettet børn og unge

Datatilsynet lancerer en ny side om databeskyttelse, som særligt henvender sig til børn og unge

I dag lancerer Datatilsynet en ny underside på vores sædvanlige hjemmeside om databeskyttelse, som særligt henvender sig til børn og unge. Materialet på siden handler især om brug af sociale medier og deling af billeder på nettet. Formålet med siden er dels at oplyse om rettighederne på området og dels at invitere børnene og de unge til at tage kritisk stilling, når andre behandler oplysninger om dem.

- Vi er sat i verden for at passe på danskernes personoplysninger – unge såvel som ældre. Med denne nye side stræber vi efter at møde børnene og de unge i øjenhøjde, både hvad angår emner og sprogbrug. På den måde ønsker vi at styrke børnenes og de unges viden om de risici, der kan gøre dig gældende, når andre behandler oplysninger om dem, men især om deres rettigheder, når det gælder databeskyttelse, fortæller Datatilsynets direktør Cristina Angela Gulisano.

En vigtig målgruppe
Online aktivitet er integreret del af de fleste børn og unges hverdag. Samtidig er det en gruppe, der typisk er mindre bevidste om de risici, der kan gøre sig gældende, når andre behandler oplysninger om dem, ligesom de ofte ikke kender til deres rettigheder på området. Bl.a. på baggrund af dette foreskriver reglerne for databeskyttelse, at børn og unge bør nyde en særlig beskyttelse af deres personoplysninger.

- Det er vigtigt, at vi som tilsynsmyndighed gør en særlig indsats for at oplyse og vejlede børn og unge om deres rettigheder – ligesom de dataansvarlige, der behandler oplysninger om dem, er forpligtet af reglerne til at yde en særlige indsats for at beskytte deres oplysninger, siger Cristina Angela Gulisano.

Datatilsynet vil i løbet af 2021 følge op på det nye materiale med flere oplysningskampagner rettet mod børn og unge.

Den nye side kan besøges her.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk