22-12-2020

Interview med grundlæggeren af AR Media der fylder 30 år

En køretur på Segway med actionstjernen Jackie Chan står for Lennart Alexandrie som en af de sjoveste begivenheder i de forløbne 30 års arbejde med AR Media.

AR Media International, der blandt andet står bag sikkerhedsportalerne Securitworldmarket.com og Securityuser.dk samt magasinet Detektor, fylder 30 år.

De seneste ca. 20 år har AR Media været aktiv i Danmark med sikkerhedsportalerne Securityworldmarket.com og Securityuser.dk, messerne Sectech og Security User Expo samt tidsskrifterne Detektor og Security User. Virksomhedens grundlægger, Lennart Alexandrie, svarer her på nogle spørgsmål om tiden fra 1990 og fremefter.

AR Media blev grundlagt i 1990. Samme år lanceredes tidsskriftet Detektor.

Hvad har været det sjoveste i disse 30 år?

– At kunne engagere sig i en branche, som har været under stærk udvikling. Det har været utrolig spændende. Samt at have haft privilegiet at arbejde i lang tid med et fantastisk team af stærke personligheder, der med kompetence og et stærkt engagement har bidraget til AR Medias konstante bevægelse fremad.

Nævn noget fra AR Medias første ti år, som du er særlig stolt af.

– At vi overlevede på trods af, at vi startede midt i en recession i et lille og meget konkurrencepræget marked ved blandt andet at finde udenlandske producenter, som ønskede at finansiere deres svenske distributørers reklame hos os.

Hvilke produkter udover Detektor betød mest for AR Media i de første år?

– Uddannelsesbogen Svensk Säkerhet blev lanceret i 1996 og blev brugt i forskellige sikkerhedsuddannelser i mere end ti år. Den var meget vigtig for os. Online-nyhedsportalen Securityworldmarket.com, der blev lanceret i 1998 (dengang under navnet Securityhotel.com) og etableringen af Sectech-messerne i 2001, har spillet en stor rolle for vores fremgang.

Er der noget publicistisk, du er særlig stolt af?

– Ja, at vi var de første til at skrive om netværksbaseret videoovervågning. Det gjorde vi, efter at Axis-grundlæggeren Martin Gren havde besøgt os for at demonstrere verdens første netværkskamera. Mange aktører inden for kameraovervågning blev sure over, at vi hævdede, at IP-baseret sikkerhedsteknologi havde en fremtid foran sig.

I lancerede også udtrykket Security as a Service (SaaS) på det fysiske sikkerhedsmarked, hvorfor?

– Vi syntes, at alle udtryk, der relaterede til sikkerhed som en tjeneste, fokuserede på teknologien i stedet for på selve formålet, for eksempel Video Surveillance as a Service (VSaaS). Mange mente, vi var forkert på den, men i dag er Security as a Service en veletableret betegnelse på markedet for fysisk sikkerhed.

I propaganderede i jeres medier for ordene ”sikkerhedskamera” og ”tryghedskamera” som erstatning for ”overvågningskamera”. Hvorfor?

– I 2011 startede vi i Sverige tænketanken Snos (Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle), der som sin første opgave så på, hvordan kriminalitetsbekæmpende kameraovervågning kunne gøres mere acceptabel – med det formål at ende med en lovændring, som ville gøre det lettere at bruge sikkerhedskameraer i Sverige. Terminologien var det første, vi så på. Vi mente, at ordet ”overvågningskamera” var vildledende, da det er forbundet med overvågning af mennesker generelt. Vi kunne bedre lide ordet ”sikkerhedskamera”, da det bedre beskriver formålet med kameraerne, nemlig at øge sikkerheden ved at beskytte ejendom og mennesker. Hvis formålet primært er at øge sikkerheden for medarbejdere eller befolkning, kan man også bruge ordet ”tryghedskamera”, hvilket vi også understregede i denne terminologikampagne. Så da vi både i Sverige og Danmark lancerede et event om kameraovervågning og integritet, blev navnet Tryghedskameraets Dag et naturligt valg.

Hvilken betydning fik Tryghedskameraets Dag?

– I Danmark gennemførte vi Tryghedskameraets Dag i samarbejde med SikkerhedsBranchen som minikonferencer på tre Sectech-messer. Arrangementerne var meget velbesøgte med interessante paneldebatter med folketingspolitikere og sikkerhedsspecialister. I Sverige er – og var – lovgivningen ikke nær så liberal med hensyn til brug af kameraer som i Danmark, så de selvstændige Trygghetskamerans Dag-konferencer, vi holdt i Stockholm, fik rigtig stor opmærksomhed, både i medierne og hos politikerne. Ikke mindst fordi det dengang var meget usædvanligt i Sverige at inddrage politikerne i denne debat.

Men Snos fik også foretaget andre ting såsom meningsmålinger om synet på kameraovervågning versus behovet for privatliv, samt debatartikler i forskellige medier. Ikke mindst lavede vi en undersøgelse af kameraernes kriminalitetsforebyggende effekt, som blev videnskabeligt gennemgået og offentliggjort. Undersøgelsen slog hul på meget af det, som de svenske myndigheder havde hævdet, nemlig at kameraovervågning ikke havde nogen væsentlig kriminalitetsforebyggende betydning. Efter offentliggørelsen af denne undersøgelse besluttede vi at gå videre og udvide Trygghetskamerans Dag til også at omfatte andre spørgsmål relateret til kriminalitetsbekæmpelse og privatlivslovgivning – og så fik arrangementet navnet #Trygghetnu.

Kan du nævne en anerkendelse, som du er særlig tilfreds med?

– Ja, at det uafhængige britiske markedsanalysefirma IMS Research i 2005 kårede Detektor og Securityworldmarket.com som de mest velkendte og regelmæssigt brugte fagmedier på sikkerhedsmarkedet i EMEA og Norden. Resultatet var baseret på en undersøgelse, hvor 600 sikkerhedsfagfolk i hele verden blev spurgt om deres professionelle medievaner.

Via dine medier pressede du også på med hensyn til dannelsen af en ny brancheorganisation i Sverige?

– I mange år drev jeg spørgsmålet, om der – i øvrigt efter dansk forbillede – skulle dannes en centralt kontrolleret brancheorganisation, som, i modsætning til den tidligere Swesec, kunne og ville repræsentere sikkerhedsvirksomhedernes interesser i det offentlige rum. I nummer 4 af Detektor 2011 skrev vi "Kald brancheorganisationen Säkerhetsbranschen” – og sådan blev det.

Du var også personligt involveret i selve dannelsen af Säkerhetsbranschen?

– Ja, jeg havde den ære at blive en del af en uafhængig referencegruppe, der blev udnævnt i forbindelse med processen med dannelsen af brancheorganisationen. Det var en meget spændende tid.

Hvad er det sjoveste og mest overraskende, som årene med AR Media har givet dig?

– Øverst på listen over overraskelser står nok dengang, Hollywood-stjernen Jackie Chan besøgte vores stand på en messe i Hong Kong i 2008. Han var partner i et firma, der solgte segways og syntes, at vi skulle skrive om det. Det resulterede i, at han tilbød mig en kort, privat køretime, der sluttede med en tur inde i og udenfor messehallerne, hvor hans fans stod og jublede. Der var så cool.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk